Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Web Content Display Web Content Display

Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) działają od roku 1993 - to międzywydziałowe studia interdyscyplinarne charakteryzujące się indywidualnym tokiem nauczania. Począwszy od pierwszego roku każdy student pod opieką swojego tutora (opiekuna) dokonuje wyboru interesujących go przedmiotów. Ten nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmuje 12 kierunków do wyboru po drugim roku studiów:

 • astronomia
 • biofizyka
 • biologia
 • biotechnologia
 • chemia
 • fizyka
 • geologia
 • geografia
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
 • ochrona środowiska
 • matematyka

Po ukończeniu pierwszego stopnia (3 lata) studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie wybranego kierunku, a w przypadku kontynuacji nauki w trybie studiów SMP na drugim stopniu (2 lata) i ich ukończeniu, absolwent uzyskuje tytuł magistra jednego z dwunastu kierunków.