Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Chemia Żrównoważonego Rozwoju

Web Content Display Web Content Display

Chemia

Studia na Wydziale Chemii UJ na kierunku „Chemia" mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii w bardzo szerokim aspekcie tej nauki. Jednak główny nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy.

Charakterystyka Kandydata i Absolwenta

Kandydaci na studia chemiczne powinni mieć zamiłowanie i zdolności do nauk przyrodniczych, ugruntowaną wiedzę matematyczną na poziomie szkoły średniej oraz powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia.
Absolwenci studiów chemicznych mogą znaleźć pracę w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, poczynając od przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego poprzez laboratoria diagnostyczne i analityczne (np. analityka sądowa), firmy handlowe, instytucje zajmujące się ochroną środowiska, uczelnie wyższe i instytucje naukowo-badawcze i inne.

I stopień

Pięć pierwszych semestrów studiów I stopnia przypada na obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej składający się z bloku przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, biochemia i biologia, podstawu chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej, krystalografia), bloku przedmiotów kierunkowych (technologia chemiczna, chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami) i bloku przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne, wychowanie fizyczne). Ma on na celu zbudowanie solidnych podstaw z czterech zasadniczych szeroko rozumianych dziedzin chemii (analitycznej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej) uzupełnionych wiadomości z matematyki, fizyki i biologii niezbędnymi dla właściwego zrozumienia przedmiotów chemicznych.
Piąty i szósty semestr przeznaczone są na zajęcia do wyboru w ramach czterech modułów ukierunkowujących (chemia analityczna i stosowana, chemia fizyczna i teoretyczna) lub ścieżek specjalizacyjnych (chemia komputerowa) oraz na licencjat obejmujący przygotowanie projektu licencjackiego i egzamin licencjacki (rigorosum).

II stopień

Absolwenci studów I stopnia (licencjackich), będą mieli możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich). W ich skład wchodzić będzie rdzeń wiedzy uzupełniającej (chemia teoretyczna, analiza instrumentalna, krystalografia, spektroskopia, język angielski) oraz panele specjalizacyjne.

 

Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach i uzyskania uprawnień do nauczania chemii w szkole.