Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Advanced Spectroscopy in Chemistry

Web Content Display Web Content Display

Advanced Spectroscopy in Chemistry

Studia magisterskie „Advanced Spectroscopy in Chemistry" (ASC) są wspólną inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetów w Bergen, Bolonii, Helsinkach, Lipsku, Lille oraz Madrycie prowadzonych w ramach programu Erasmus Mundus. Celem studiów ASC jest przygotowanie studentów do pracy eksperckiej i rozwinięcia ich zdolności do podjęcia studiów doktoranckich lub pracy w przemyśle w dziedzinach spektralnej analizy chemicznej i charakteryzacji strukturalnej materiałów.

Program prowadzony jest w języku angielskim. W ramach studiów na pierwszym roku studenci wybierają jako swoją uczelnię jeden z dwóch uniwersytetów (Lille, Lipsk), na którym realizują wspólny program uwzględniający zaawansowane techniki spektroskopowe (rezonanse magnetyczne, spektrometria mas, spektroskopie optyczne) i dodatkowo techniki dyfrakcyjne. Dalsze semestry pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w obszarach syntezy molekularnej, biologii, nanotechnologii, modelowania molekularnego, „zielonej chemii", medycyny oraz nowych źródeł energii. Drugi rok studiów realizowany jest w jednym z uniwersytetów partnerskich i kończy się pracą magisterską.

Kończący studia uzyskują stopień Chemistry Euromaster (gwarantowany przez European Chemistry Thematic Network Association) na podstawie podwójnego (lub łączonego) dyplomu uniwersytetów tworzących konsorcjum.