Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Programy chemia medyczna

Web Content Display Web Content Display

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Chemii Medycznej obejmują:
  • obowiązkowy rdzeń (przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz przedmioty kształcenia ogólnego) realizowany w semestrach 1-5
  • moduły ukierunkowujące do wyboru (student wybiera jeden z dwóch modułów) realizowane w 5 i 6 semestrze
    moduł A: Zaawansowana chemia organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
  • licencjat realizowany na trzecim roku i kończący się pracą licencjacką i egzaminem licencjackim.
Studia drugiego stopnia na kierunku Chemii Medycznej obejmują:
  • semestr 1: obowiązkowy rdzeń kursów podstawowych mający na celu dostarczyć pogłębionej wiedzy dotyczącej projektowania, syntezy, analizy i działania związków farmakologiczne czynnych
  • semestr 2: do wyboru jeden z trzech paneli specjalizacyjnych (Synteza, Analiza lub Bioaktywność)
  • uzupełnieniem zajęć panelowych są kursy do wyboru w języku polskim i angielskim (semestry 2-4)
  • badawcza praca magisterska realizowana na drugim roku i egzamin magisterki

Web Content Display Web Content Display

Program dla studentów rozpoczynających studia od roku 2019/20 znajduje się na stronach https://sylabus.uj.edu.pl/

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka I 45W+45C 9
Fizyka 30W+30C 5
Podstawy chemii 30W+15C+15K 5
Podstawy chemii - laboratorium 60L 4
Technologia informacyjna 30L 2
Wprowadzenie do statystycznego opracowania danych pomiarowych 15W 1
Biologia komórki 30W 3


Razem: 345, ECTS: 29

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka II 30W+45C 6
Chemia analityczna z elementami bioanalizy 30W+15K 4
Chemia analityczna z elementami bioanalizy - laboratorium 75L 5
Chemia fizyczna 60W+15K+15C 7
Chemia fizyczna - laboratorium 60L 4
Chemia organiczna 30W+30K 4
Ochrona własności intelektualnej 15W 1

 

Razem: 420, ECTS: 31

Semestr III
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia organiczna II 30W+30K 5
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami 15S 1
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna 45W+45K 8
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratorium 45L 3
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego 30W+20K 4
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego - laboratorium 30L 2
Biofizyka z elementami fizyki medycznej 30W+15K 3
Analiza struktury biocząsteczek 15K+10W 2
Mikrobiologia z elementami immunologii 30W-15K 4
Wychowanie fizyczne 30C 0
Język angielski 60Le 0

 

Razem: 495, ECTS: 32

Semestr IV
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biochemia medyczna 30W+30K 6
Toksykologia ogólna 15W 1
Chemia leków 30W 3
Biospektroskopia 30K+30L+6W 6
Fizjologia 30W 3
Chemia organiczna - laboratorium 90L 5
Kursy do wyboru z zakresu nauk humanistycznych i społecznych   4
Wychowanie fizyczne 30C 0
Język angielski 60Le 0

 

Razem: 381+kursy humanistyczne, ECTS: 28

Semestr V
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Podstawy chemii medycznej 45W+30K 7
Chemia medyczna - laboratorium specjalizacyjne Moduł A 90L 7
Chemia medyczna - laboratorium specjalizacyjne Moduł B 90L 7
Podstawy farmakologii 30W 3
Język angielski 60Le 4
Moduł A lub B    

 

Razem: 255+moduł, ECTS: 21+ moduł

MODUŁ A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Podstawy chemii medycznej 45W+30K 7
Chemia medyczna - laboratorium specjalizacyjne Moduł A 90L 7
Podstawy farmakologii 30W 3
Język angielski 60Le 4
Moduł A   11


Razem: 390, ECTS: 32

Kursy w ramach MODUŁU A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zastosowania metod spektroskopowych do wyznaczania struktury połączeń organicznych 30K 3
Laboratorium specjalizacyjne 105L 8

 

MODUŁ B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Podstawy chemii medycznej 45W+30K 7
Chemia medyczna - laboratorium specjalizacyjne Moduł B 90L 7
Podstawy farmakologii 30W 3
Język angielski 60Le 4
Moduł B   12


Razem: 390, ECTS: 33

Kursy w ramach MODUŁU B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Rentgenografia strukturalna biocząsteczek 30L 3
Metody biologii molekularnej w medycynie 15S+15L 3
Modelowanie molekularne - metody klasyczne 20L+10W 3
Laboratorium specjalizacyjne lub Miniprojekt badawczy 45L 3
 
Semestr VI
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kursy do wyboru dla chemii medycznej   5
Seminarium licencjackie 30S 2
Praca licencjacka   16

 

Razem: 90+moduł+kursy do wyboru, ECTS: 23+moduł

MODUŁ A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Synteza wybranych grup leków 15W+15K 3
Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie 15W 1
Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu nowych leków 15W 1


Razem: 180 + kursy do wyboru, ECTS: 28

Kursy w ramach MODUŁU A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Synteza wybranych grup leków 15W+15K 3
Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie 15W 1
Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu nowych leków 15W 1

 

MODUŁ B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kursy do wyboru dla chemii medycznej   5
Seminarium licencjackie 30S 2
Praca licencjacka   16
Moduł B   4


Razem: 180 + kursy do wyboru, ECTS: 27

Kursy w ramach MODUŁU B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wstęp do proteomiki 15K 1
Analiza próbek biologicznych 15Lp 1
Bioobrazowanie 15Lp 1
Wybrane metody biofizyczne w medycynie 15K 1

 

Na trzecim roku student wybiera jeden z dwóch modułów.
Moduły do wyboru:

A. Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
B. Wybrane aspekty bioanalizy

Moduły opis

Kursy do wyboru dla chemii medycznej opis

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Aktualne zagadnienia farmakoterapii w chorobach cywilizacyjnych 30W 3
Synteza nieracemicznych leków 30W+15K 4
Zaawansowane biomateriały 30W 3
Farmakokinetyka i farmakodynamika 30W 3
Elementy inżynierii i technologii chemicznej w przemyśle farmaceutycznym 10W+20L 2
Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej 15W+15S 3
Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej - laboratorium 30L 3
Nowoczesne techniki spektroskopowe w chemii medycznej 45K 4
Zaawansowane metody modelowania molekularnego 24W+6S 3
Zagrożenia w środowisku pracy 10W+20L 2
Język angielski 30Le  


Razem: 360, ECTS: 30

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Panel A, B lub C do wyboru   19
Miniprojekt lub kursy do wyboru 30W/L 3
Kurs kierunkowy w j. angielskim do wyboru   3
Język angielski 30Le 2
Ochrona własności intelektualnej II   1
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 15W 2

 

Razem: 345/360, ECTS: 30

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wstęp do badań klinicznych 6W+24SEM 3
Wybrane problemy chemii medycznej – studium przypadków 10W+10S 2
Bioetyka 2W+13S 2
Seminarium magisterskie 30S 0
Pracownia magisterska 200C 0
Kursy do wyboru   1


Razem: 360, ECTS: 30

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Seminarium magisterskie 30S 4
Pracownia magisterska 300C 48

 

Razem: 330, ECTS: 52

Blok przedmiotów: Synteza

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Od syntezy chemicznej do bioaktywności 90L 7
Zastosowanie spektroskopii NMR w chemii medycznej 10W+20S 2
Polimery – synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne 15W 1
Farmacja fizyczna 15W 1
Funkcjonalne układy nano/mikrostrukturalne do zastosowań biomedycznych 15S 1
Funkcjonalne materiały polimerowe hybrydowe dla potrzeb biomedycznych 60L 5
Bioaktywne nanomateriały 15S+15L 2


Razem: 255, ECTS: 19

Blok przedmiotów: Analiza

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Analiza farmaceutyczna 15W 1
Zastosowanie techniki analityczne w chemii medycznej 30W 3
Zastosowanie techniki analityczne w chemii medycznej II - laboratorium 45L 3
Chemometria i programy komputerowe w laboratorium analitycznym 15S + 15L 2
Biospektroskopia 2D w analizie medycznej 15W + 15K 3
Biospektroskopia 2D w analizie medycznej - laboratorium 30L 2
Spektroskopia chiralooptyczna próbka biomedycznych 15W+15K 3
Leki, żywność, kosmetyki – zagrożenia środowiskowe i sposoby ich ograniczania 30W 2


Razem: 240, ECTS: 19

Blok przedmiotów: Bioaktywność

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zaawansowane metody biochemiczne w chemii medycznej 15K + 60L 5
Zaawansowane metody in silico w projektowaniu leków 15W +30L 3
Modele przedkliniczne w procesie odkrywania i rozwoju leków 15W 1
Kontrolowane dostarczanie leków 15W + 15L 2
Biomedyczne zastosowania enzymów 15W 1
Programowanie w języku Python 45L 4
Zaawansowane modelowanie molekularne – metody klasyczne 30L 3


Razem: 255, ECTS: 19

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Układy supramolekularne w medycynie – synteza i właściwości 15W 1
Chemia bioortogonalna 15W 1
Mechanizmy reakcji w chemii organicznej 15W + 15S 3
Spektroskopia ramanowska w analizie wybranych komórek i tkanek organizmu żywego 6W+9S/L 2
Modelowe układy lipidowe w chemii biologicznej 15W 2
Nowoczesne hydrożele do zastosowań biomedycznych – charakterystyka i metody ich badań 15W 1
Receptory sprzężone z białkiem G - wykorzytanie w projektowaniu związków bioaktywnych 15W 1
Analiza ciał stałych stosowanych w farmacji i medycynie 15L 1
Współczesne wyzwania chemii środowiska 30W 3
Projektowanie biomateriałów z wykorzystaniem biomimetyków 15W + 5L 2

 

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zastosowanie metod elektrochemicznych w badaniach biologicznych i medycznych 15W 1
Związki powierzchniowo czynne w terapii 15W 1
Fotofarmakologia 15W 1
Lek a środowisko – aspekty analityczne 15W 1
Czujniki i bioczujniki w diagnostyce medycznej 15W 1
Zaawansowane modelowanie molekularne – metody kwantowe 30L 3

 

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Reaktywne formy tlenu i azotu w biomedycynie 15W + 15L 3
Optyczna i spektroskopowa biodetekcja w mikro- i nanoskali 15W +15K 3
Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce medyczne 15W +15K 3
Metody inżynierii krystalicznej w projektowaniu materiałów o znaczeniu biologicznym 15W +15L 3
Glikochemia 15W 2
Związki fotoaktywne do zastosowań biomedycznych 15W 2
Mechanizmy, Cele i Terapeutyki 20W+10S 3

 

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka I 45W+45C 9
Fizyka 30W+30C 5
Podstawy chemii 30W+15C+15K 5
Podstawy chemii - laboratorium 60L 4
Technologia informacyjna 30L 2
Wprowadzenie do statystycznego opracowania danych pomiarowych 15W 1
Biologia komórki 30W 2


Razem: 345, ECTS: 28

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka II 30W+30C 6
Chemia analityczna z elementami bioanalizy 30W+15K 4
Chemia analityczna z elementami bioanalizy - laboratorium 75L 5
Chemia fizyczna 60W+15K+15C 7
Chemia fizyczna - laboratorium 60L 4
Mikrobiologia 30W+15L 3
Fizjologia 30W 3

 

Razem: 405, ECTS: 32

Semestr III
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia organiczna 30W+30K 5
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami 15S 1
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna 45W+45K 8
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratorium 45L 3
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego 30W+15K 4
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego - laboratorium 30L 2
Biofizyka z elementami fizyki medycznej 30W+15K 3
Analiza struktury biocząsteczek 15W 1
Wychowanie fizyczne 30C 0
Język angielski 60Le 0

 

Razem: 435, ECTS: 27

Semestr IV
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biochemia medyczna 30W+30K 4
Podstawy farmakologii 30W 2
Toksykologia ogólna 15W 1
Chemia leków 30W 2
Biospektroskopia 30W+30L 5
Ochrona własności intelektualnej 15W 1
Chemia organiczna 30W+15K 4
Chemia organiczna - laboratorium            90L 6
Kursy do wyboru dla chemii medycznej 45 3
Kursy do wyboru z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości (nauki społeczne) 15W 1
Kursy do wyboru z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 45 4
Wychowanie fizyczne 30C 0
Język angielski 60Le 0

 

Razem: 540, ECTS: 33

Semestr V (część wspólna dla modułów A i B)
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Podstawy chemii medycznej 45W+30K 7
Podstawy chemii medycznej - laboratorium specjalizacyjne 90L 6
Zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym 15W 1
Język angielski 60Le 4

 

MODUŁ A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zastosowanie metod spektroskopowychdo wyznaczania struktury połączeń organicznych 30K 3
Laboratorium specjalizacyjne/Miniprojekt 105L 8

Razem: 375, ECTS:29

MODUŁ B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Rentgenografia strukturalna biocząsteczek 30L 3
Metody biologii molekularnej w medycynie 15S+15L 3
Modelowanie molekularne - metody klasyczne 30L 3
Miniprojekt 45S 3

Razem: 375, ECTS: 30

 

Semestr VI (część wspólna dla modułów A i B)
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kursy do wyboru dla chemii medycznej 120 8
Seminarium licencjackie 30S 2
Praca licencjacka 90 16

 

MODUŁ A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Synteza wybranych grup leków 15W+15K 3
Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie 15W 1
Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu nowych leków 15W 1

Razem: 300, ECTS: 31

MODUŁ B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wstęp do proteomiki 15K 1
Analiza próbek biologicznych 15Lp 1
Bioobrazowanie 15Lp 1
Wybrane metody biofizyczne w medycynie 15K 1

Razem: 300, ECTS: 30

 

Na trzecim roku student wybiera jeden z dwóch modułów.
Moduły do wyboru:

A. Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
B. Wybrane aspekty bioanalizy

Moduły opis

Kursy do wyboru dla chemii medycznej opis