Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego to propozycja dla ciekawych świata, ambitnych młodych ludzi. To niezwykła umysłowa przygoda, przygotowująca do wyzwań stawianych przez dynamiczny, ciągle zmieniający się rynek pracy.
Chemia jest nauką o strukturze materii i jej przemianach. Prace badawcze prowadzone na Wydziale obejmują główne aspekty współczesnej chemii i ochrony środowiska.
Wydział Chemii UJ znalazł się w elitarnej Excellence Group w rankingu organizowanym przez Centre for Higher Education Development. W roku 2018 w rankingu dziennika Rzeczpospolita oraz portalu Perspektywy, kierunki Chemia oraz Ochrona Środowiska zajęły I miejsca.
Wysoka jakość badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii UJ została doceniona poprzez przyznanie naszemu wydziałowi statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012-2017, a w latach 2013 i 2017 Wydział otrzymał najwyższą kategorię naukową A+ przyznawaną na okres czterech lat.

Program stypendialny w ramach projektu SciMat
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Jagiellońskiemu środki finansowe w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Program strategiczny „Inicjatywa Doskonałości” obejmuje siedem Priorytetowych Obszarów Badawczych. Jednym z nich jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Chemii. Począwszy od roku akademickiego 2020/2021 program ten oferuje stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna i Chemia Zrównoważonego Rozwoju. Studenci mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Natomiast dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna i Ochrona Środowiska przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Regulamin programu stypendialnego SciMat ukaże się niebawem na stronie Wydziału Chemii i stronach „Inicjatywy doskonałości”


Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód? Studiuj na Wydziale Chemii!

Nasz Wydział to:

 • Nowoczesne programy nauczania
 • Dostęp do aparatury naukowej na najwyższym poziomie
 • Zindywidualizowane programy studiów
 • Doświadczona i kompetentna kadra dydaktyczna
 • Wysokie oceny komisji akredytacyjnych
 • Bogata tradycja
 • Szeroko współpraca międzynarodowa i możliwość odbycia części studiów w renomowanych ośrodkach zagranicznych


Kształcimy kadry dla...

 • Placówek naukowo-badawczych w kraju i za granicą
 • Laboratoriów analitycznych, środowiskowych i kryminalistycznych
 • Przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego
 • Stacji monitoringu środowiska
 • Inspektoratów ochrony środowiska
 • Pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • Szkolnictwa różnego typu