Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Patenty krajowe

Web Content Display Web Content Display

Patenty Krajowe

 1. Patenty krajowe - 42
 2. Zgłoszenia patentowe - 99
 1. Wojciech Macyk, Marta Buchalska, Mateusz Trochowski, Przemysław Łabuz,
  patent nr 224584,
  Wielowarstwowy fotokatalizator aktywowany światłem widzialnym i sposób jego otrzymywania ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński;
  data uzyskania 03.06.2016
   
 2. Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka, Kamil Kamiński,
  patent nr 224855,
  Zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji heparyny ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński;
  data uzyskania 12.04.2016
   
 3. Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka, Kamil Kamiński, Krzysztof Pyrć, Aleksandra Milewska,
  patent nr 225045,
  Zastosowanie polimeru chitozanowego do wytwarzania leków do leczenia i profilaktyki infekcji wywoływanych przez koronawirusy ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński;
  data uzyskania 12.08.2016
   
 4. Krzysztof Szczubiałka, Maria Nowakowska, Anna M. Osyczka,
  patent nr 224514, do zgłoszenia patentowego nr P.403522 (12.04.2013),
  Sposób wytwarzania podłoża do szybkiego namnażania komórek i zastosowanie ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński;
  data uzyskania 22.04.2016
   
 5. Kamilla Małek, Emilia Staniszewska, Małgorzata Barańska, Łukasz Mateuszuk, Andrzej Fedorowicz, Stefan Chłopicki,
  patent nr 224379, do zgłoszenia patentowego nr P.401544 (09.11.2012),
  Metoda ustalania stanu biochemicznego materialu biologicznego do oceny patologii ścian naczyń krwionośnych przez rejestrację widm IR ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 08.06.2016
   
 6. Tomasz Wróbel, Sergei Kazarian, Małgorzata Barańska,
  patent nr 225738, do zgłoszenia patentowego nr P.405822 (29.10.2013),
  Apertura mikroskopowa oraz sposób prowadzenia pomiarów przy użyciu apertury mikroskopowej ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 05.12.2016
   
 7. Piotr Kuśtrowski, Rafał Janus, Paula Janus,
  patent nr 224736, do zgłoszenia patentowego nr P.398111 (14.02.2012) – rozszerzenie patentów USA nr US 9,302,252 (29.12.2015)
  Method of synthesis of CMK-3 carbon replica” oraz EPO nr EP 2814777 (23.03.2016), „Sposób otrzymywania repliki węglowej typu CMK-3 ,
  właściciel: Uniwerystet Jagielloński;
  data uzyskania patentu 08.07.2016
   
 8. Mieczysława Najbar, Jarosław Dutkiewicz, Iga Nazarczuk, Mateusz Kozicki, Stanisław Janiga, Paweł Kornelak, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Jozef Camra, Wiesław Łasocha, Alicja Łasocha,
  patent nr 224172, do zgłoszenia patentowego nr P.395905 (08.08.2011) – rozszerzenie patentów: chińskiego nr CN103140275 (23.09.2015)
  The Catalyst for Direct Decomposition of Nitric Oxide and the Method of the Catalyst for the Direct Decomposition of Nitric Oxide”i USA nr US 9,162,216 (20.10.2015), „Katalizator do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu i sposób wytwarzania katalizatora do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu ,
  właściciel: Uniwerystet Jagielloński,
  data uzyskania patentu 24.05.2016
   
 9. Marcin Wilk, Marek Inger, Magdalena Saramok, Monika Ruszak, Zbigniew Sojka, Andrzej Kotarba, Gabriela Grzybek, Paweł Stelmachowski,
  patent nr 225942, do zgłoszenia patentowego nr P.409311 (28.08.2014),
  Monolityczny katalizator do nisko- i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania ,
  właściciel: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Uniwerystet Jagielloński,
  data uzyskania patentu 14.12.2016
   
 10. Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka, Katarzyna Zasada, Anna Karewicz,
  patent nr 226261, do zgłoszenia patentowego nr P.386977 (31.12.2008),
  Kompozycja do przedłużonego uwalniania heparyny i zastosowanie żelu alginian-hydroksypropyloceluloza do przedłużonego uwalniania heparyny ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński;
  data uzyskania 01.12.2016
   
 11. Andrzej Adamski, Jan Kaczmarczyk, Andrzej Kotarba, Paweł Stelmachowski, Zbigniew Sojka,
  patent nr 223967, do zgłoszenia patentowego nr P.400287 (07.08.2012),
  Zastosowanie wieloskładnikowego katalizatora tlenkowego do niskotemperaturowego utleniania metanu ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński;
  data uzyskania 25.03.2016
   
 12. Janusz Szklarzewicz, Patrycja Paciorek,
  patent nr 224418, do zgłoszenia patentowego nr P.403740 (02.05.2013),
  Nowe pochodne pirolu i sposób ich wytwarzania ,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński;
  data uzyskania 22.06.2016

Web Content Display Web Content Display

 1. Beata Michalkiewicz, Janusz Szklarzewicz, Beata Skorupińska, patent do zgłoszenia nr 222204,
  „Sposób wytwarzania poli-(tri-µ-mrówczanocynkanu(II)) metyloamoniowego",
  właściciel: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, data uzyskania 18.11.2015.
   
 2. Szczepan Zapotoczny, Maria Bulwan, Maciej Długosz, Maria Nowakowska,
  patent nr 221411,
  "Hybrydowy materiał zawierający nanocząstki srebra, sposób wytwarzania materiału hybrydowego oraz jego zastosowanie", właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 08.05.2015.
   
 3. Piotr Kuśtrowski, Piotr Natkański, Anna Białas, Paula Niebrzydowska,
  patent nr 221146,
  „Sposób otrzymywania katalizatorów tlenkowych na osnowie eksfoliowanych glinokrzemianów warstwowych",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 25.03.2015.
   
 4. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel, Piotr B. Heczko, Magdalena Strus,
  patent nr 221359,
  „Nanokrystaliczny koloid fotokatalityczny, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie", właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 12.05.2015.
   
 5. G. Zadora, A. Martyna, D. Ramos, C. Aitken, "Evidential Value of Multivariate Physicochemical Data", Wiley, Chichester, UK (2014). ISBN: 978-0-470-97210-6M. Wilk, M. Inger, M. Saramok, P. Kowalik, E. Franczyk, Z. Sojka, A. Kotarba, P. Stelmachowski, W. Piskorz, F. Zasada, A. Adamski, G. Maniak,
  patent nr 220431,
  "Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu",
  właściciel: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 12.12.2014.
   
 6. M. Wilk, M. Inger, M. Saramok, P. Kowalik, E. Franczyk, Z. Sojka, A. Kotarba, P. Stelmachowski, W. Piskorz, F. Zasada, A. Adamski, G. Maniak, patent nr 220569,
  "Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu",
  właściciel: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 12.12.2014.
   
 7. M. Najbar, R. Lech, M. Danielewski, J. Budzioch,
  patent nr 220161,
  "Sposób równoczesnego usuwania NO i cząstek węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin i reaktor katalityczny do usuwania NO i cząstek węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin", właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 16.12.2014.
   
 8. M. Nowakowska, K. Szczubiałka, K. Wybrańska,
  patent nr 219624,
  „Sposób molekularnego drukowania zasad azotowych i zastosowanie polimeru drukowanego molekularnie do selektywnej adsorpcji zasad azotowych",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 03.09.2014.
   
 9. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus, patent nr P 220028,
  „Nanokrystaliczny fotokatalizator aktywny w świetle widzialnym w postaci transparentnych roztworów koloidalnych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 19.11.2014.
   
 10. M. Nowakowska, K. Szczubiałka, D. Drozd,
  patent nr 217644,
  „Zastosowanie materiału hybrydowego polimerowo-glinokrzemianowego",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 20.12.2013.
   
 11. M. Nowakowska, K. Szczubiałka, D. Drozd,
  patent nr 217645,
  „Zastosowanie fotokatalizatorów hybrydowych",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 20.12.2013.
   
 12. P. Izak, L. Ogłaza, R. Kowalczyk, J. Mastalska, A. Stempkowska, Ł. Wójcik, A. Kochanowski, J. Lis, M. Staniewicz, R. Chrząstek,
  patent nr 216847,
  „Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego ognioodpornego",
  właściciel: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  data uzyskania 23.10.2013.
   
 13. M. Cieślik, A. Kotarba, K. Engvall, A. Lindström,
  patent nr 217879,
  „Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni metalowych materiałów implantacyjnych i jej zastosowanie",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 01.10.2013.
   
 14. K. Szaciłowski, A. Podborska,
  patent nr 218306
  „Modyfikowany powierzchniowo dwutlenek tytau, sposób wytwarzania modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu i zastosowanie modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 23.12.2013.
   
 15. J. Tyczkowski, R. Kapica, J. Łojewska, A. Kołodziej,
  patent nr 217586,
  „Sposób wytwarzania cienkiej warstwy materiału katalitycznego na podłożach z materiału przewodzącego prąd elektryczny",
  właściciel: Politechnika Łódzka,
  data uzyskania 19.12.2013.
   
 16. A. Cierpich, J. J. Sepioł,
  patent polski nr 218743,
  „Sposób otrzymywania nienasyconych ketonów”,
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania patentu 18.12.2013.
   
 17. M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska,
  patent nr 216549,
  „Sposób wytwarzania przewodzących warstw węglowych na nośnikach proszkowych",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 10.09.2013.
   
 18. M. Wilk, M. Inger, U. Prokop, Z. Sojka, A. Kotarba, A. Adamski, W. Piskorz, F. Zasada, P. Stelmachowski,
  patent nr 213796,
  "Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu",
  właściciel: Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach i Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 24.09.2012.
   
 19. L. Fiedor, K. Urbańska, G. Stochel,
  patent nr 212930,
  "Nowe pochodne chlorofilu, sposób otrzymywania nowych pochodnych chlorofilu oraz preparaty zawierające nowe pochodne chlorofilu",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 19.04.2012.
   
 20. P. Kościelniak, M. Herman, J. Kozak, M. Wieczorek,
  patent nr 213047,
  "Sposób kalibracji oznaczeń analitycznych",
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński,
  data uzyskania 04.06.2012.
   
 21. M. Gajęcki, M. Polak, M. K. Łuczyński, L. Smoczyński, M. Góra, K. Obremski, E. Skorska-Wyszyńska, M. Gajęcka, Ł. Zielonka, E. Jakimiuk, M. Podlipska,
  patent nr 212253,
  "Sposób unieszkodliwiania mikotoksyn, zwłaszcza zearalenonu w paszach",
  właściciel: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  data uzyskania 07.02.2012.
   
 22. Z. Sojka, W. Bieniasz, I. Serafin, A. Kotarba,
  patent nr 211323,
  "Katalizator ferrytowy do syntezy styrenu i sposób jego otrzymywania",
  data uzyskania 13.10.2011.
   
 23. P. Kościelniak, J. Kozak, M. Herman, M. Wieczorek,
  patent nr 209388,
  "Układ analizatora do kalibracji oznaczeń analitycznych",
  data uzyskania 25.02.2011.
   
 24. D. Bielewicz, S. Wysocki, M. Wysocka, D. Knez, E. Bortel, E. Witek,
  patent nr 206546,
  "Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercenia złóż",
  data uzyskania 05.03.2010.
   
 25. D. Bielewicz, E. Bortel, E. Witek, D. Knez, J. Pawlikowska-Kostur, Ł. Kraj, M. Janota,
  patent nr199282,
  „Środek do płuczek wiertniczych",
  data opublikowania o uzyskaniu patentu 30.09.2008.
   
 26. D. Bielewicz, E. Bortel, E. Witek, S. Wysocki, M. Wysocka, B. Siniarska,
  patent nr 200403,
  „Środek inhibitujący hydratacje skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do przewiercania skała ilastych",
  data uzyskania patentu 25.06.2008.
   
 27. M. Nowakowska, M. Smoluch, M. Grębosz,
  patent nr 198994,
  „Promieniochronna substancja czynna",
  data uzyskania patentu 28.12.2007.
   
 28. D. Bielewicz, E. Bortel, E. Witek, D. Knez, J. Pawlikowska-Kostur, Ł. Kraj, M. Janota,
  patent nr 197109,
  „Dodatek do płuczki wiertniczej",
  data uzyskania patentu 24.07.2007.
   
 29. M. Najbar, A. Białas, J. Banaś, J. Dańko,
  Patent Polski nr 199013,
  „Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora wanadowo-wolframowego do redukcji tlenków azotu amoniakiem i rozkładu tlenku azotu (II)",
  data uzyskania patentu 27.12.2006.
   
 30. A. Cichocki,
  patent nr 184427,
  "Sposób wytwarzania zeolitu typu erionitu - offretytu w autoklawach stalowych, z podwyższoną wydajnością",
  uzyskanie patentu ogłoszone przez Urząd Patentowy RP 31.10.2002.
   
 31. M. Najbar, A. Steiner, A. Białas, E. Bielańska, J. Camra,
  patent nr 183563,
  "Sposób wytwarzania warstwy Al2O3 na powierzchni ze stali chromowo-aluminiowej",
  data uzyskania patentu 06.12.2001.

K. Czarniecki,
prawo ochronne nr 64766 na wzór użytkowy,
„Przyrząd do analizy jakościowej roztworu",
data uzyskania 11.01.2010