Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci

Web Content Display Web Content Display

Sytuacje kryzysowe

Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów

Każdy doktorant ma możliwość osobistego lub pisemnego zwrócenia się do kierownika programu lub bezpośrednio do Dyrektora SDNŚiP w razie zaistnienia problemów związanych z procesem dydaktycznym, konfliktu z promotorem lub/i kierownikiem programu kształcenia lub w razie problemów osobistych, emocjonalnych i innych.

Szczegółowe informacje dotyczące Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim: https://dso.uj.edu.pl/documents/54627/870d212d-a3c5-4ad3-8c27-be2507647a7e

Szczegółowe rozwiązania na rzecz zapewnienia równości płci: Plan równości płci dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - GEP, https://rowni.uj.edu.pl/

Doktoranci z niepełnosprawnościami mają możliwość zwrócenia się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie https://don.uj.edu.pl

Wszyscy doktoranci mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne w języku polskim, ukraińskim i angielskim w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.sowa.uj.edu.pl

Doktorant może się zwrócić ze swoimi problemami do następujących komisji i towarzystw:

Wydziałowa komisja ds doktorantów https://rw.chemia.uj.edu.pl/komisje

Towarzystwo Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://science.phd.uj.edu.pl/pl_PL/dla-doktorantow/towarzystwo

Towarzystwo Doktorantów UJ https://doktoranci.uj.edu.pl/start