Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci

Web Content Display Web Content Display

Dla kandydatów

Program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych. Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe zgodne z indywidualnym planem badawczym, przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem. Kursy obowiązkowe i fakultatywne umożliwiają zindywidualizowany i bardzo elastyczny dobór treści kształcenia.

 

Lista proponowanych tematów prac doktorskich

 

Informację o aktualnych rekrutacjach do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ można znaleźć na stronie: https://science.phd.uj.edu.pl/

Informacja na temat programu "Chemia" wraz ze szczegółowymi warunkami rekrutacji i wymaganymi dokumentami jest dostępna tutaj

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na program kształcenia "Chemia" w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest zobowiązany do przedstawienia opinii pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową oraz opinii o kandydacie:

Przyjęcie na program kształcenia "Chemia" odbywa się na podstawie list rankingowych; ważnym elementem postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca zagadnienia przedstawione poniżej:

Lista zagadnień

Zalecone materiały dydaktyczne:

Chemia fizyczna, James Keeler, Julio de Paula, Peter Atkins
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2022

Aplikacja na odpowiednie programy doktorskie odbywa się poprzez system IRK

Przewodnik dla kandydatów oraz doktorantów jest dostępny tutaj

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z:

sekretariatem programu kształcenia "Chemia" lub sekretariatem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych