Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Download files
pdf
Tematy

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

mgr Jadwiga Szczygieł
"Wpływ funkcjonalizacji skrobi na procesy redukcji i sorpcji jonów chromu w środowisku wodnym oraz na jej stabilność termiczną"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Ewelina Wiercigroch
"Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych"

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty (doktorant) do realizacji zadań z projektu Sonata

Projekt SONATA pt. „Synteza, struktura i własności polimolibdenianów modyfikowanych związkami organicznymi zawierającymi grupy karboksylowe

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym (dwa etaty)

Projekt badawczy NCN OPUS18 „Sieci MOF o mieszanych łącznikach do chemosensorów z odpowiedzią fotoluminescencyjną i elektryczną” UMO-2019/35/B/ST5/01067

Obrona pracy doktorskiej

mgr Marcelina Radko
"Katalityczne utlenienie organicznych siarczków z użyciem H2O2 jako utleniacza"