Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

Indywidualnie opracowywany program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych.

Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe wykonywane w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, zgodne z indywidualnym planem badawczym, tworzonym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem.

Dedykowane programowi kształcenia "Chemia" kursy obowiązkowe rozwijające umiejętności zawodowe obejmują:

 • panele – kursy warsztatowe (od 2023 roku, do wyboru za sumę min. 10 ECTS, poszczególne panele mają przypisane 2-4 ECTS)
  • Zaawansowane techniki obliczeniowe,
  • Zaawansowane techniki strukturalne,
  • Zaawansowane techniki syntetyczne,
  • Zaawansowane techniki analityczne,
  • Zaawansowane techniki spektroskopowe,
  • Zaawansowane techniki mikroskopowe,
  • Zaawansowana technologia i chemia środowiska,
  • Panel BioPharma,
  • kurs fakultatywny do wyboru z oferty UJ lub innej uczelni za min. 2 ECTS, max. 3 ECTS uzgodniony z promotorem i kierownikiem programu
 • seminarium doktoranckie (w drugim semestrze II roku), obejmujące spotkania z zaproszonymi gośćmi (np. koordynatorzy dyscyplin NCN, koordynatorzy programów ERASMUS, przedstawiciele CITTRU) oraz prezentację osiągnięć doktorantów
 • kurs języka angielskiego na poziomie C1 (zwolnienie w przypadku posiadania odpowiedniego certyfikatu)
 • praktyki dydaktyczne, odbywane w formie prowadzenia zajęć lub uczestnictwa w ich prowadzeniu

W ramach kursów fakultatywnych, rozwijających wiedzę ogólną, oferowane jest konwersatorium Szkoły Doktorskiej NŚiP, wymiennie z udziałem w wykładach PTChem oraz z Seminariami Wydziału Chemii.

Zajęcia kształcące w zakresie umiejętności miękkich i obejmują wybrane kursy (wykłady lub zajęcia warsztatowe) do wyboru z listy ogłaszanej przed rozpoczęciem roku. Doktorant obowiązkowo uczestniczy także w kursie warsztatowym, doskonalącym umiejętności dydaktyczne.

Szczegółowy opis elementów programu kształcenia „Chemia” jest dostępny tutaj:

Szczegółowy program kształcenia od 2023 roku

Szczegółowy program kształcenia 2019-2022