Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Pliki do pobrania
pdf
Tematy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta pracy dla doktoranta

„Polimerowe inhibitory wirusa Zika”.

Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która w dniu 1 października 2018 r będzie posiadała status doktoranta na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych (nauki materiałowe, biofizyka) i będzie zainteresowana przygotowaniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pod kierunkiem kierownika projektu (profesor chemii) i partnera zaangażowanego w realizację projektu (profesora biotechnologii/ mikrobiologii).

 

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku chemia (preferowane) lub na kierunkach pokrewnych: nauki o materiałach, nanotechnologia
  • doświadczenie w zakresie syntezy związków organicznych
  • znajomość podstawowych technik fizykochemicznych
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+ (zaliczony kurs akademicki), umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową
  • znajomość i umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego
Więcej informacji w pliku pdf.
Pliki do pobrania
pdf
OPUS 14