Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Pliki do pobrania
pdf
Tematy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

"Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych"

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta zaangażowanego w realizację projektu badawczego nr 2017/27/B/ST5/01004 pt. „Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych”. Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/01004

WYMAGANIA

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia na kierunku chemia lub dziedzinie pokrewnej
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów
 • co najmniej roczne doświadczenie badawcze w zakresie
  • syntezy materiałów nieorganicznych -
  • zastosowaniu metod elektrochemicznych (RDE, RRDE) do badania aktywności katalitycznej, -
  • spektroskopii Ramana, analizy termicznej (TGA), w interpretacji danych uzyskanych metodami XRD,
  • znajomość spektroskopii EPR będzie dodatkowym atutem
 • list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

OPIS ZADAŃ

Synteza katalizatorów reakcji redukcji tlenu opartych na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu
Charakterystyka właściwości fizykochemicznych katalizatorów metodami termograwimetrycznymi (TG, TGA), spektroskopowymi (Raman, EPR, XRF), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD).
Testy aktywności katalizatorów za pomocą metod elektrochemicznych (RDE, RRDE) oraz w modelowym ogniwie paliwowym.
Udział w analiza i interpretacja wyników oraz w pisaniu publikacji. WARUNKI Stypendium w wysokości 1500 PLN miesięcznie wypłacane przez 24 miesiące od września 2018.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

9 lipca 2018, e-mailowo na adres: kruczala@chemia.uj.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailem. Planowane rozstrzygniecie konkursu do końca lipca 2018. Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kruczała, kruczala@chemia.uj.edu.pl