Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy Wydziału Chemii UJ wśród laureatów konkursów OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz 15. rozstrzygnęło konkursy Opus i Preludium. Wśród laureatów znaleźli się również naukowcy z Wydziału Chemii:

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska – RS-SRS-MED: Mikroskopia spontanicznego i stymulowanego rozpraszania ramanowskiego do czułego i ultraszybkiego obrazowania komórek w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych;

Dr hab. Wacław Makowski – Kwazi-równowagowa termodesorpcja jako nowa metoda badania adsorpcji wody w porowatych polimerach koordynacyjnych oraz ich trwałości hydrotermalnej;

Dr Szymon Chorąży – Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f .

 

W konkursie PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, finansowanie otrzymają również 3 projekty realizowane na Wydziale Chemii UJ:

mgr Leszek Malec – Badanie dynamiki układów oddziaływań w wybranych strukturach pokrystalicznych;

mgr Monika Dudek – Analiza spektroskopowa i badania chiralooptyczne systemów supramolekularnych: biologicznie ważnych agregatów i układów modelowych;

mgr Joanna Wojnarska – Inżynieria wieloskładnikowych materiałów optycznych zawierających grupę sulfonylową z wykorzystaniem metod kwantowej krystalografii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Pełną listę rankingową zakwalifikowanych projektów można znaleźć na stronie: www.ncn.gov.pl