Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakłady, zespoły i grupy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakłady, zespoły i grupy naukowe

Zakład Chemii Analitycznej

 • Zespół Analitycznych Technik Przepływowych
  • Grupa Analitycznej Spektrometrii Atomowej
 • Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych
więcej o

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii

 • Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych
 • Zespół Elektrochemii
  • Grupa Nanostrukturalnych Materiałów Zespół Femtochemii
 • Zespół Fizykochemii Powierzchni
 • Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
 • Zespół Spektroskopii Molekularnej
więcej o

Zakład Chemii Nieorganicznej

 • Zespół Badań Materiałów Roślinnych
 • Zespół Chemii Koordynacyjnej
 • Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej
  • Grupa Fotokatalizy Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
  • Grupa Chemii Zeolitów
  • Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów
  • Grupa Spektroskopii EPR, Modelowania Molekularnego i Nanochemii
 • Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II
 • Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych
 • Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
więcej o

Zakład Chemii Ogólnej

 • Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych
więcej o

Zakład Chemii Organicznej

 • Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków
 • Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych
 • Zespół Fizykochemii Organicznej
 • Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
  • Grupa Badawcza Chemii Związków Karbocyklicznych
więcej o

Zakład Chemii Środowiska

Zespół Katalizy Środowiskowej
 • Grupa Chemicznego Monitoringu Środowiska
 • Grupa Badań Zjawisk Powierzchniowych w Ochronie Środowiska
więcej o

Zakład Chemii Teoretycznej

 • Zespół Chemii Kwantowej
  • Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej
  • Grupa Modelowania Molekularnego Procesów Katalitycznych
  • Grupa Podstawowych Zagadnień Teorii Struktury Elektronowej
 • Zespół Półprzewodników Organicznych
 • Zespół Teoretycznej Fizyki Molekularnej Zespół
 • Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych
więcej o

Zakład Dydaktyki Chemii

więcej o

Zakład Fizyki Chemicznej

 • Zespół Badań Przemian Fazowych
 • Zespół Obrazowania Ramanowskiego
 • Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej
więcej o

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

 • Zespół Biokrystalografii
 • Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej
 • Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej
więcej o

Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

więcej o

Zakład Technologii Chemicznej

 • Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych
 • Zespół Chemii Polimerów
 • Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów
 • Zespół Technologii Organicznej
więcej o