Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Finansów, Kadry i Organizacji

  • Dziekan
  • Prodziekani
  • Kierownicy Zakładów
  • Przedstawiciel pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
  • Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym             („Solidarność”, ZNP)
  • Przedstawiciel  doktorantów
  • Przedstawiciel  studentów

 

Skład Komisji na dzień 15 września 2016 r.

  • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - przewodniczący
  • Dr hab. Jolanta Kochana
  • Dr hab. Andrzej Eilmes
  • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
  • Dr hab. Andrzej Adamski
  • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
  • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
  • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
  • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
  • Prof. dr hab. Anna Migdał – Mikuli
  • Prof. dr hab. Edward Mikuli
  • Prof. dr hab. Maria Nowakowska
  • Dr hab. Barbara Rys
  • Dr Michał Woźniakiewicz                       
  • Inż. Małgorzata Kuniewicz
  • Dr Ewa Bidzińska („Solidarność”)
  • Dr Paweł Miśkowiec (ZNP)    
  • Mgr Justyna Paluch
  • Anna Wójtowicz

Wydziałowa Komisja ds. Awansów Profesorskich

  • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak - przewodniczący
  • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
  • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
  • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka                  
  • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński                
  • Prof. dr hab. Jacek Młynarski
  • Prof. dr hab. Maria Nowakowska        
  • Prof. dr hab. Piotr Petelenz
  • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
  • Prof. dr hab. Grażyna Stochel

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

  • Dziekan
  • Prodziekani
  • Kierownicy studiów
  • Kierownicy Zakładów
  • Kierownicy profili
  • Koordynator praktyk studenckich
  • Przedstawiciel doktorantów
  • Przedstawiciel studentów

 

Skład Komisji na dzień 15 września 2016 r.

  • Dr hab. Andrzej Eilmes - przewodniczący
  • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
  • Dr hab. Jolanta Kochana
  • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
  • Dr hab. Andrzej Adamski
  • Dr hab. Barbara Gil
  • Dr hab. Barbara Rys
  • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
  • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
  • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
  • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
  • Prof. dr hab. Anna Migdał – Mikuli
  • Prof. dr hab. Edward Mikuli
  • Prof. dr hab. Maria Nowakowska
  • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
  • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
  • Dr Stefan Witkowski
  • Mgr Justyna Paluch
  • Aleksandra Roznowska

Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich

  • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba - przewodniczący
  • Dr hab. Marek Boczar
  • Dr hab. Andrzej Eilmes
  • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
  • Prof. dr hab. Artur Michalak
  • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
  • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
  • Prof. dr hab. Jacek Młynarski
  • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

 
przedstawiciel doktorantów: mgr Aneta Krasowska

Przedstawiciele wydziału - Komisje senackie i rektorskie

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

  • Dr hab. Andrzej Eilmes (członek)
  • Dr hab. Andrzej Adamski (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

  • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (członek)
  • Dr hab. Andrzej Eilmes (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. kadry naukowej i konkursów profesorskich

  • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak (członek)
  • Prof. dr hab. Grażyna Stochel (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

  • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (członek)
  • Dr hab. Jolanta Kochana (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

  • Prof. dr hab.  Piotr Petelenz (członek)
  • Prof. dr hab. M. Barańska (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

  • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (członek)
  • Dr hab. Jolanta Kochana (zastępca członka)

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

  • Prof. dr hab. Wiesław Łasocha (członek)
  • Dr hab. Dariusz Matoga (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

  • Dr hab. Andrzej Eilmes (członek)
  • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

  • Dr hab. Jolanta Kochana (członek)
  • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (zastępca członka)