Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Finansów, Kadry i Organizacji

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy Zakładów
 • Przedstawiciel pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych
 • Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 • Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym             („Solidarność”, ZNP)
 • Przedstawiciel  doktorantów
 • Przedstawiciel  studentów

 

Skład Komisji na dzień 15 września 2016 r.

 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - przewodniczący
 • Dr hab. Jolanta Kochana
 • Dr hab. Andrzej Eilmes
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
 • Dr hab. Andrzej Adamski
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Prof. dr hab. Anna Migdał – Mikuli
 • Prof. dr hab. Edward Mikuli
 • Prof. dr hab. Maria Nowakowska
 • Dr hab. Barbara Rys
 • Dr Michał Woźniakiewicz                       
 • Inż. Małgorzata Kuniewicz
 • Dr Ewa Bidzińska („Solidarność”)
 • Dr Paweł Miśkowiec (ZNP)    
 • Mgr Justyna Paluch
 • Anna Wójtowicz

Wydziałowa Komisja ds. Awansów Profesorskich

 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka                  
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński                
 • Prof. dr hab. Jacek Młynarski
 • Prof. dr hab. Maria Nowakowska        
 • Prof. dr hab. Piotr Petelenz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy studiów
 • Kierownicy Zakładów
 • Kierownicy profili
 • Koordynator praktyk studenckich
 • Przedstawiciel doktorantów
 • Przedstawiciel studentów

 

Skład Komisji na dzień 15 września 2016 r.

 • Dr hab. Andrzej Eilmes - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
 • Dr hab. Jolanta Kochana
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
 • Dr hab. Andrzej Adamski
 • Dr hab. Barbara Gil
 • Dr hab. Barbara Rys
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • Prof. dr hab. Anna Migdał – Mikuli
 • Prof. dr hab. Edward Mikuli
 • Prof. dr hab. Maria Nowakowska
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Dr Stefan Witkowski
 • Mgr Justyna Paluch
 • Aleksandra Roznowska

Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba - przewodniczący
 • Dr hab. Marek Boczar
 • Dr hab. Andrzej Eilmes
 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • Prof. dr hab. Artur Michalak
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Jacek Młynarski
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

 
przedstawiciel doktorantów: mgr Aneta Krasowska

Przedstawiciele wydziału - Komisje senackie i rektorskie

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

 • Dr hab. Andrzej Eilmes (członek)
 • Dr hab. Andrzej Adamski (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (członek)
 • Dr hab. Andrzej Eilmes (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. kadry naukowej i konkursów profesorskich

 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak (członek)
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (członek)
 • Dr hab. Jolanta Kochana (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

 • Prof. dr hab.  Piotr Petelenz (członek)
 • Prof. dr hab. M. Barańska (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (członek)
 • Dr hab. Jolanta Kochana (zastępca członka)

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • Prof. dr hab. Wiesław Łasocha (członek)
 • Dr hab. Dariusz Matoga (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

 • Dr hab. Andrzej Eilmes (członek)
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

 • Dr hab. Jolanta Kochana (członek)
 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (zastępca członka)