Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, postępowania habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu profesora

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Marcina Surówki
"Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu (IV) modyfikowanym solami i tlenkami metali

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Justyny Tekli
Mezolmikroporowate zeolity i zeotypy w aspekcie ich katalitycznych zastosowań w procesach transformacji węglowodorów i alkoholi

Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Uchwała nr 19/X/2017
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk chemicznych dr hab. Joannie Łojewskiej