Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, postępowania habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu profesora

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Mateusza Trochowskiego
"Różnorodność mechanizmów fotosensybilizacji funkcjonalizowanych powierzchniowo półprzewodników tlenkowych"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Aleksandry Korzeniowskiej
"Nanostrukturalne materiały porowate jako katalizatory oraz nośniki leków w medycynie i ochronie środowiska"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr inż. Sylwii Góreckiej
"Wieloskładnikowe układy tlenkowe pochodzenia hydrotalkitowego w roli katalizatorów wybranych procesów środowiskowych"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Kingi Orwat
"Badanie polimorfizmu chloranu(VII)heksadimetylosulfotlenku magnezu oraz inne eksperymenty opracowane pod kątem ich wykorzystania w nauczaniu chemii na różnych poziomach edukacyjnych"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Jakuba Dybasia
"Badania strukturalne kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej"