Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, postępowania habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu profesora

Obrona pracy doktorskiej

Mgr inż. Sylwii Góreckiej
"Wieloskładnikowe układy tlenkowe pochodzenia hydrotalkitowego w roli katalizatorów wybranych procesów środowiskowych"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Kingi Orwat
"Badanie polimorfizmu chloranu(VII)heksadimetylosulfotlenku magnezu oraz inne eksperymenty opracowane pod kątem ich wykorzystania w nauczaniu chemii na różnych poziomach edukacyjnych"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Jakuba Dybasia
"Badania strukturalne kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej"

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Marcina Surówki
"Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu (IV) modyfikowanym solami i tlenkami metali

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Justyny Tekli
Mezolmikroporowate zeolity i zeotypy w aspekcie ich katalitycznych zastosowań w procesach transformacji węglowodorów i alkoholi