Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowanie habilitacyjne

Dr Mariusz Radoń
Zaawansowane obliczenia kwantowo-chemiczne wobec problemu energetyki stanów spinowych w chemii (bio)koordynacyjnej.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Joanna Lewandowska-Łańcucka
Bioaktywne hydrożelowe i hybrydowe materiały wstrzykiwalne dla potrzeb inżynierii tkankowej.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Justyna Kalinowska-Tłuścik
Identyfikacja czynników strukturalnych wpływających na biodostępność i oddziaływania małych cząsteczek z potencjalnymi układami receptorowymi.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Paweł Szarek
Ukryte zależności wynikające z funkcji odpowiedzi drugiego rzędu na zaburzenia liczby elektronów i potencjału zewnętrznego oraz ich związki z fizykochemicznymi cechami atomów i cząsteczek.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Michał Woźniakiewicz
Nowoczesne podejścia badawcze do identyfikacji, oznaczania i charakterystyki substancji toksycznych i psychoaktywnych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Filip Zasada
Badania mechanistyczne reakcji katalitycznych z udziałem małych cząsteczek prowadzonych na nanokryształach tlenków o strukturze spineli metodami DFT i termodynamiki ab initio.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Leszek Zaraska
Opracowanie nowych metod otrzymywania nanostrukturalnych tlenków cyny i cynku o różnych morfologiach w procesie anodowego utleniania metali w kwasowych i zasadowych elektrolitach.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Ewa Żesławska
Analiza struktur krystalicznych ligandów wybranych białek w aspekcie cech farmakoforów.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Katarzyna Maria Marzec
Spektroskopowa analiza wybranych związków chemicznych o potencjale diagnostycznym: od funkcjonalnych komórek zwierzęcych po preparaty tkankowe.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Agnieszka Kyzioł
Metale i ich związki w zaawansowanych strategiach medycznych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Joanna Hetmańczyk
Komplementarne badania przemian fazowych i reorientacji molekularnej w krystalicznych związkach kompleksowych Ba2+, Ca2+, Mg2+, Mn2+ z ligandami H2O.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Agnieszka Węgrzyn
Synteza, charakterystyka i zastosowanie nowych materiałów otrzymanych z naturalnych i syntetycznych minerałów warstwowych w procesach adsorpcyjnych i katalitycznych przyjaznych środowisku.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Renata Wietecha-Posłuszny
Innowacyjne metody izolacji substancji psychoaktywnych z materiałów biologicznych dla potrzeb analityki toksykologiczno-sądowej
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Janusz M. Dąbrowski
Reaktywne formy tlenu fotogenerowane przez halogenowe pochodne tetrapiroli: mechanizmy i aplikacje
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Elżbieta Szostak
Badanie i charakterystyka przemian fazowych obecnych w kryształach jonowych z fazą plastyczną.
więcej o Postępowanie habilitacyjne