Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Aleksandry Korzeniowskiej
"Nanostrukturalne materiały porowate jako katalizatory oraz nośniki leków w medycynie i ochronie środowiska"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Mateusza Snaminy
"Nowe metody obliczeń mikroelektrostatycznych dla zastosowań interpretacyjnych w spektroskopii i fotofizyce kryształów molekularnych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr inż. Justyny Polaczek
"NO versus HNO chemistry. Studies on the formation, stability and reactivity of nitrosylcobalamin and model complexes"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Kingi Orwat
"Badanie polimorfizmu chloranu(VII)heksadimetylosulfotlenku magnezu oraz inne eksperymenty opracowane pod kątem ich wykorzystania w nauczaniu chemii na różnych poziomach edukacyjnych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Jakuba Dybasia
"Badania strukturalne kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Róży Starczak
Ocena zmian barwy wyrobów bawełnianych poddanych procesowi kontrolowanej degradacji w środowisku glebowym na potrzeby badań sądowych
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Grzegorza Zająca
Badania spektroskopowe chiralnych ksantofili oraz ich supramolekularnych agregatów
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Adama Hogendorfa
Aromatic basie groups in the design and synthesis of serotonin receptor ligands
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Wojciecha Kaspery
Kompozytowy katalizator dopalania sadzy oparty na promowanych alkaliami tlenkach metali przejściowych
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Łukasza Witka
Opracowanie i zastosowanie opartej na liniowej zależności Sterna-Volmera nowej metody rozdzielania widm fluorescencji układów trójskładnikowych
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Agnieszki Puciul-Malinowskiej
Wielowarstwowe ultracienkie filmy polimerowe oparte na jonowych polisiloksanach
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Marty Wolczko
Synteza kwasów ulazonowych na drodze stereoselektywnej reakcji aldolowej estru kwasu pirogronowego
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Natalii Wilkosz
Nanomateriały lipidowe i polimerowe - otrzymywanie i zastosowanie jako nośniki substancji bioaktywnych
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Marcina Szewczyka
Asymetryczne hydrosililowanie ketonów z zastosowaniem kompleksów octanu
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Sebastiana Jarczewskiego
Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odwodornienia etylobenzenu
więcej o Obrona pracy doktorskiej