Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Łukasz Orzeł
Mechanizmy reakcji kompleksów tetrapirolowych w kontekście zastosowań katalitycznych, środowiskowych i medycznych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Paweł Szlachcic
1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny i 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych fluorowanych- struktura, synteza i wybrane właściwości.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr James Hooper
Kwantowo-chemiczny opis oddziaływania i samoorganizacji cząsteczek organicznych zaadsorbowanych na nośnikach metalicznych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Monika Srebro-Hooper
Teoretyczna charakterystyka związków pomiędzy strukturą a właściwościami w wybranych układach molekularnych z ugrupowaniem helicenowym.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Marcin Andrzejak
Stany wzbudzone chromoforów organicznych w opisie jedno i wieloreferencyjnym- w kierunku wiarygodności przewidywań teoretycznych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne