Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

04.01.2019
Mgr Kinga Orwat
"Badanie polimorfizmu chloranu(VII)heksadimetylosulfotlenku magnezu oraz inne eksperymenty opracowane pod kątem ich wykorzystania w nauczaniu chemii na różnych poziomach edukacyjnych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

27.12.2018
Mgr Jakub Dybaś
"Badania strukturalne kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.12.2018
Mgr Marcin Surówka
"Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu (IV) modyfikowanym solami i tlenkami metali
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

25.11.2018
Mgr Justyna Tekla
Mezolmikroporowate zeolity i zeotypy w aspekcie ich katalitycznych zastosowań w procesach transformacji węglowodorów i alkoholi
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

26.11.2017
Uchwała nr 3/X/2017
więcej o Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora