Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

15.10.2019
Mgr Anna Brudzisz
"Wykorzystanie anodowych membran tlenku glinu uzyskiwanych na drodze szoku potencjałowego do otrzymywania nanostrukturalnych elektrod Ag oraz AgPd mających zastosowanie w redukcji halogenków alifatycznych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

23.09.2019
Mgr Katarzyna Rzęsikowska
"Conformational and methodological aspects of selected GPCRs' molecular docking studies for improvement of computer-aided drug design"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

18.09.2019
Mgr Andrzej Sławek
"Zastosowanie symulacji molekularnych adsorpcji do modelowania przebiegu quasirównowagowej termodesorpcji węglowodorów z materiałów mikroporowatych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

13.09.2019
Mgr Anna Pawlik
"Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

13.09.2019
Mgr Karolina Starzec
"Rozwój i zastosowanie elektrochemicznej metody analitycznej opartej na zjawisku elektrostrykcji"
więcej o Obrona pracy doktorskiej