Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Magdalena Obłoza
"Nowe fotosensybilizatory aktywne w świetle widzialnym oraz bliskiej podczerwieni - synteza i właściwości"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Piotr Goszczycki
"Optymalizacja właściwości spektralnych pochodnych pirolo[2,3-b]pirazyny poprzez modyfikacje strukturalne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Mazur
Zwiększenie efektywności metod opisu struktury elektronowej oraz własności elektrostatycznych układów molekularnych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Wieczorek
Zaawansowane metody kalibracyjne w analizie przepływowej.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Łukasz Orzeł
Mechanizmy reakcji kompleksów tetrapirolowych w kontekście zastosowań katalitycznych, środowiskowych i medycznych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne