Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Postępowanie habilitacyjne

Dr Michał Woźniakiewicz
Nowoczesne podejścia badawcze do identyfikacji, oznaczania i charakterystyki substancji toksycznych i psychoaktywnych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Filip Zasada
Badania mechanistyczne reakcji katalitycznych z udziałem małych cząsteczek prowadzonych na nanokryształach tlenków o strukturze spineli metodami DFT i termodynamiki ab initio.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Leszek Zaraska
Opracowanie nowych metod otrzymywania nanostrukturalnych tlenków cyny i cynku o różnych morfologiach w procesie anodowego utleniania metali w kwasowych i zasadowych elektrolitach.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Ewa Żesławska
Analiza struktur krystalicznych ligandów wybranych białek w aspekcie cech farmakoforów.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Katarzyna Maria Marzec
Spektroskopowa analiza wybranych związków chemicznych o potencjale diagnostycznym: od funkcjonalnych komórek zwierzęcych po preparaty tkankowe.
więcej o Postępowanie habilitacyjne