Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium

Rok 1981 - powstanie Wydziału Chemii UJ

Dziekanem Wydziału zostaje prof. dr hab. Alojzy Gołębiewski. Pełni tę funkcję niespełna miesiąc z powodu wyboru na prorektora UJ.

1981-1984 - Prof. dr hab. Alojzy Gołębiewski prorektorem ds. współpracy z zagranicą.

Lata 1981/1982

Doc. dr hab. Stanisław Hodorowicz został wybrany dziekanem. Z powodu jego wyjazdu do USA, obowiązki dziekana pełni doc. dr. hab. Zofia Stasicka
 

1981 - Ilya Prigogine (1917-2003), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1977) doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lata 1982-1984

Dziekan: doc. dr hab. Zofia Stasicka.

Prodziekani:

 • doc. dr hab. Andrzej Parczewski - ds. badań i współpracy
 • doc. dr hab. Zofia Stasicka - ds. dydaktycznych i p.o. dziekana (w latach 1981-1982)
 • doc. dr hab. Tadeusz Senkowski - ds. dydaktycznych (w latach 1982-1984)

Utworzono stanowisko dyrektora Wydziału Chemii UJ ds. organizacyjno-technicznych, które objął w tych latach dr Adam Juszkiewicz

1982 - prof. Adam Bielański odznaczony medalem „Merentibus"22 września.

1983 -Jubileusz 200-lecia chemii w Uniwersytecie Jagiellońskim i 100-lecia skroplenia składników powietrza przez Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

Prof. A Bielański doktorem honorowym AGH.

Nadanie sali audytoryjnej Wydziału Chemii UJ nazwy Auli im. Bogdana Kamieńskiego.

Lata 1984 -1987

Dziekan: doc. dr hab. Zofia Stasicka.

Prodziekani:

 • doc. dr hab. Krystyna Dyrek - ds. badań i współpracy
 • doc. dr hab. Stanisław Hodorowicz - ds. naukowych
 • doc. dr hab. Piotr Petelenz - ds. dydaktycznych w latach 1984-1986
 • doc. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed - ds. dydaktycznych w 1986 roku
 • doc. dr hab. Roman Dziembaj - ds. dydaktycznych w latach 1986-1987

1984-1987 - prof. Alojzy Gołębiewski prorektorem ds. współpracy z zagranicą.

1984 - prof. Adam Bielański doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Lata 1987 - 1990

Dziekan: prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz

Prodziekani:

 • doc. dr hab. Roman Nalewajski - ds. badań i aparatury
 • prof. dr hab. Krystyna Dyrek - ds. współpracy z zagranicą
 • doc. dr hab. Janusz Jamrozik - ds. nauczania

1987 - Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego nadaje Zakładowi Chemii Teoretycznej nazwę Zakład Chemii Teoretycznej im. K. Gumińskiego.

1989 - Alois Haas oraz Wiktor Skopenko doktorami honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lata 1990-1993

Dziekan - prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz

Prodziekani:

 • prof. dr hab. Roman Nalewajski - ds. badań i aparatury
 • doc. dr hab. Maria Nowakowska - ds. współpracy z zagranicą
 • dr hab. Marek Frankowicz - ds. studiów

Prof. dr hab. Krystyna Dyrek prorektorem ds. współpracy międzynarodowej.

1992 - podłączenie sieci komputerowej Wydziału do internetu

1 października 1993 - wydziały Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi uruchamiają dwustopniowe interdyscyplinarne studia "Ochrona środowiska".

Lata 1993-1996

Dziekan - prof. dr hab. Maria Nowakowska

Prodziekani:

 • doc. dr hab. Piotr Petelenz (od 1995 profesor) - ds. badań i współpracy
 • prof. UJ, dr hab. Roman Dziembaj - ds. aparatury i zaplecza technicznego
 • dr hab. Marek Frankowicz - ds. studiów

1994 - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa ustanawia nagrodę za najlepszą pracę magisterską im. Janiny Janikowej.

1995 - powstaje Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ.

Decentralizacja finansowa w UJ - Wydział Chemii samodzielnie dysponuje funduszami.

Lata 1996-1999

Dziekan - prof. dr hab. Maria Nowakowska

Prodziekani:

 • prof. dr hab. Piotr Petelenz - ds. badań i współpracy
 • prof. dr hab. Roman Dziembaj - ds. aparatury i zaplecza technicznego
 • Doc. dr hab. Barbara Oleksyn - ds. studiów

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz prorektorem ds. badań

1996 - Robert G. Parr doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1996 - Andrzej Witkowski doktorem honoris causa Uniwersytetu w Perpignan.

Lata 1999-2002

Dziekan - prof. dr hab. Roman Dziembaj

Prodziekani:

 • dr hab. Leonard M. Proniewicz - ds. badań i współpracy naukowej
 • dr hab. Grażyna Stochel - ds. reformy studiów i integracji europejskiej
 • doc. dr hab. Janusz Jamrozik - ds. studiów

Prof. dr hab. Maria Nowakowska prorektorem ds. badań i współpracy międzynarodowej.

5 czerwca 2000 - Michel Che oraz Michał Szwarc doktorami honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2001 - Adam Bielański doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostaje odzaczony Brązowym Medalem Cracoviae Merenti oraz otrzymuje Srebrny Medal 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krystyna Dyrek zostaje odznaczona medalem „Merentibus".

Lata 2002-2005

Dziekan - prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz

Prodziekani:

 • prof. dr hab. Paweł Kościelniak - ds. badań i współpracy naukowej
 • prof. dr hab. Grażyna Stochel - ds. kształcenia i integracji europejskiej
 • dr hab. Janusz Jamrozik, prof. UJ - ds. studenckich

Prof. dr hab. Maria Nowakowska prorektorem ds. badań i współpracy międzynarodowej.

2002 - Jerome Karle laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1985) i Isabella Lugoski-Karle otrzymują doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2003 - prof. Krystyna Dyrek i prof. Stanisław Penczek otrzymują tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lata 2005- 2008

Dziekan - prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz

Prodziekani:

 • prof. dr hab. Paweł Kościelniak - ds. badań i organizacji
 • dr hab. Artur Michalak - ds. studenckich
 • prof. dr hab. Zbigniew Sojka - ds. kształcenia i integracji europejskiej

2005 - Józef. J. Ziółkowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego