Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych powstał w listopadzie 2008 roku. Badania naukowe prowadzone przez Zespół dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych z pogranicza nauk medycznych i biochemicznych

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

Aktualnie nasze badania śœrodowiskowe skupiają się głównie na:

  • oznaczaniu pozostałośœci pestycydów w próbkach żywnoœci, a w szczególnoœci w próbkach olejów jadalnych
  • opracowaniu i rozwijaniu procedur analitycznych oznaczania ksenobiotyków nieorganicznych w materiałach klasycznych (krew, surowica, mocz, tkanki) i alternatywnych (ślina, włosy, paznokcie) dla potrzeb analityki toksykologicznej i diagnostyki laboratoryjnej.
  • więcej informacji na temat działalności naukowo-dydaktycznej Zespołu można znaleźć na kolejnych podstronach.