Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022

W okresie od 25.02.2022 do 06.03.2022 zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Chemii UJ odbywać się będą w formie kształcenia zdalnego. W tym okresie, o ile to konieczne, dopuszczalne jest prowadzenie badań przez studentów realizujących prace dyplomowe lub projekty badawcze.

W okresie od 07.03.2022 do 13.03.2022, w trybie stacjonarnym, odbywać się będą zajęcia laboratoryjne wymagające infrastruktury badawczej. Pozostałe zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.

Od 14.03.2022 zajęcia prowadzone będą w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego. Lista zajęć odbywających się w formie zdalnej i/lub hybrydowej, z podziałem na kierunki studiów, znajduje się poniżej. Pozostałe zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Pliki do pobrania
Chemia - lista zajęć zdalnych
Chemia medyczna - lista zajęć zdalnych
Chemia Zrównoważonego Rozwoju - lista zajęć zdalnych
Ochrona Środowiska - lista zajęć zdalnych