Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moduły

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moduły kierunkowe

Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie 15W 1
Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu nowych leków 15W 1
Synteza wybranych grup leków 15W+15K 3
Zastosowanie metod spektroskopowychdo wyznaczania strukturypołączeń organicznych 30K 3
Laboratorium specjalizacyjne/Miniprojekt 105L 8

 

Razem: 195, ECTS: 16

Wybrane aspekty bioanalizy

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Rentgenografia strukturalna makrocząsteczek 30L 3
Wstęp do proteomiki 15K 1
Analiza próbek biologicznych 15Lp 1
Bioobrazowanie 15Lp 1
Metody biologii molekularnej w medycynie 15S+15L 3
Modelowanie molekularne - metody klasyczne 30L 3
Wybrane metody biofizyczne w medycynie 15K 1
Miniprojekt 45S 3

 

Razem: 195, ECTS: 16

Moduły obowiązujące od 2018/2019

Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie 15W 1
Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu nowych leków 15W 1
Synteza wybranych grup leków 15W+15K 3
Zastosowania metod spektroskopowych do wyznaczania struktury połączeń organicznych 30K 3
Laboratorium specjalizacyjne 105L 8

 

Razem: 195, ECTS: 16

Wybrane aspekty bioanalizy

 
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Rentgenografia strukturalna biocząsteczek 30L 3
Wstęp do proteomiki 15K 1
Analiza próbek biologicznych 15Lp 1
Bioobrazowanie 15Lp 1
Metody biologii molekularnej w medycynie 15S+15L 3
Modelowanie molekularne - metody klasyczne 20L+10W 3
Wybrane metody biofizyczne w medycynie 15K 1
Laboratorium specjalizacyjne lub Miniprojekt badawczy 45L 3

 

Razem: 195, ECTS: 16