Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia na Wydziale Chemii

Uniwersytet Jagielloński wypracował i udoskonala systemy zapewniania jakości kształcenia, w ramach których wspierane i monitorowane są działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni (na UJ funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, ukonstytuowany Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku). Uczelnie monitorują kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział Chemii prowadzi studia, mając na uwadze efekty kształcenia, odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów. Działania projakościowe na poziomie wewnętrznym nie ograniczają się do aktywności ze strony uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim student jest współodpowiedzialny za poziom jakości kształcenia, co zostało ustanowione zapisem w Statucie UJ (uchwalonym przez Senat w dniu 7 czerwca 2006 r.).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tydzień Jakości Kształcenia 2016

to projekt mający na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia. Koordynowany jest przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia, a realizowany przez szereg jednostek administracyjnych we współpracy ze studentami UJ.


 

Wydarzenia centralne - program i rejestracja

Wydarzenia lokalne - Wydział Chemii


Spotkanie studentów z Prodziekanem ds. dydaktyki oraz kierownikami kierunków: chemii, ochrony środowiska, chemii medycznej

Czas: 29.11 (wtorek), od 17:30

Miejsce: WCh, Ingardena 3, sala 236

Grupa docelowa: Studenci


Dzień jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ

Jeżeli nie wiesz gdzie można znaleźć informacje na temat jakości kształcenia, jeżeli chcesz od nas dowiedzieć się czegoś na temat jakości kształcenia  - porozmawiaj z nami.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Konkurs

Jeżeli masz pomysł na to jak zachęcić studentów do udziału w akcji ankietowej, to ten konkurs jest dla Ciebie. Jeżeli masz pomysł na ciekawe przedstawianie losów wypełnionej przez Ciebie ankiety, to ten konkurs jest również dla Ciebie.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Dzień otwartych zajęć dydaktycznych

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia z różnych przedmiotów prowadzone przez różnych pracowników naukowo-dydaktycznych, to zapraszamy!
Udział w zajęciach możliwy będzie w miarę dostępnych miejsc, przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na danych zajęciach (w szczególności środków ochrony indywidualnej).

Czas: 2.12 (piątek), cały dzień

Miejsce: WCh, Ingardena 3

Grupa docelowa: Studenci


Skrzynka ewaluacyjna

Jeżeli jakość kształcenia na naszym Wydziale nie jest Ci obojętna, to zadaj pytanie, napisz swój komentarz.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci