Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązujące terminy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązujące terminy w obecnym roku akademickim

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora UJ z 29 marca 2011 r,wprowadzony zostaje tzw. "elektroniczny indeks ", tzn. tradycyjne indeksy i karty egzaminacyjne nie stanowią już podstawy dokumentacji przebiegu studiów. Zaliczanie roku odbywać się będzie wyłącznie na podstawie wpisów w systemie USOS.
 

W związku z powyższym:

 1. Przed rozpoczęciem sesji Prowadzący i Studenci powinni zweryfikować prawidłowość składów grup w systemie USOS; ewentualne różnice należy zgłosić do Dziekanatu mailowo,
   
 2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek terminowo wpisać oceny do systemu USOS, zarówno w sesji zimowej, jak i letniej (do 10 dni po terminie egzaminu/zaliczenia, nie później niż do 30 września lub do 7 dni po zakończeniu zimowej sesji poprawkowej),
   
 3. Po upływie terminu wpisania ocen Studenci powinni sprawdzić swoje oceny, ewentualne błędy lub brak ocen należy zgłosić do Dziekanatu mailowo,
   
 4. Studenci którzy wypełnili wszystkie wymagania programu studiów na danym roku (komplet wpisów w USOSie) powinni zgłosić do Dziekanatu prośbę o zaliczenie roku (mailowo),
   
 5. Studenci którzy nie wypełnili wszystkich wymagań programu studiów na danym roku powinni złożyć podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie roku do 30 września,
   
 6. Po upływie terminu 30 września pozostali studenci są "rozliczani" na podstawie wpisów w systemie USOS,
   
 7. W przypadku studentów którzy nie wypełnili wszystkich wymagań programu studiów na danym roku (lub nie mają wszystkich ocen w USOSie) oraz nie złożyli stosownego podania przed 30 września, wydawana będzie decyzja o skreśleniu z listy studentów.

Deklaracje programowe powinny zostać złożone do 7 listopada (semestr zimowy) oraz do 22 marca  (semestr letni).   Usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie (przywrócenie terminu egzaminu) w ciągu 7 dni od terminu egzaminu.

Deklaracje wyboru tematu pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na kierunku CHEMIA należy złożyć do 20 kwietnia.

Deklaracje wyboru tematu pracy magisterskiej na kierunku Ochrona Środowiska należy złożyć do 16 października.

Deklaracje wyboru tematu pracy licencjackiej na kierunku Ochrona Środowiska należy złożyć do 30 listopada.