Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier i Promocji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier i Promocji

Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Telefon: 12 686 2760 lub 12 686 2759
Biuro Karier i Promocji
Gronostajowa 2
30-387 Kraków

Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało w 2002 roku. Zadaniem BKiP jest pomoc studentom, doktorantom oraz absolwentom Wydziału Chemii UJ w wejściu na polski i międzynarodowy rynek pracy. Zajmuje się również popularyzacją nauk ścisłych i przyrodniczych, w tym osiągnięć Wydziału Chemii UJ oraz kształtowaniem wizerunku Wydziału. Biuro bierze udział w organizacji imprez takich jak: Targi Edukacyjne, Dni Otwarte, Festiwal Nauki, Noc Naukowców oraz zjazdów integrujących środowisko polskich i zagranicznych chemików.

Biuro przyjmuje studentów od wtorku do piątku w godzinach od 10:30 do 13:30

Informacje kontaktowe

biuro@chemia.uj.edu.pl
www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl/

Adres: Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Telefon: 12 686 2760 lub 12 686 2759
Faks: 634 05 15