Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Organicznej

dr hab. Aleksandra Pałasz - kierownik

tel: +48 12 686 2446
pokój D2-22
e-mail: palasz@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków
prof. dr Tadeusz A. Holak
spis pracowników

Główne kierunki badań:

 1. Projektowanie i synteza ubikwitynopodobnych modyfikatorów skierowanych na oddziaływania białko-białko Hub1 i HIND
 2. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm2 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
 3. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm4 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
 4. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na oddziaływania bialko bialko ubikwityny i USP-2
 5. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na cysteinę kieszeni wiążącej USP-2
 6. Zastosowanie wysokorozdzielczej spektroskopii NMR oraz rentgenografii strukturalnej w projektowaniu antagonistów Mdm2/Mdmx-p53
 7. Podstawy strukturalne hamowania oddziaływań białek zaangażowanych w procesy nowotworzenia oraz zastosowanie wydajnych metod skriningowych w celu znalezienia małoczasteczkowych inhibitorów białek Mdm2/Mdmx
 8. Badania strukturalne białek ubikiwtynopodobnych (UBL-5) i charakteryzacja właściwości biochemicznych i biofizycznych białka CD44 oraz jego liganda kwasu hialuronowego
 

Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych
dr hab. Dariusz Cież
spis pracowników

Główne kierunki badań:

 1. Badania nad diastereoselektywną i enancjoselektywną syntezą połączeń heterocyklicznych przy wykorzystaniu chiralnych kompleksów metali jako katalizatorów lub związków metaloorganicznych jako reagentów.
 2. Stereoselektywne tworzenie wiązań węgiel-heteroatom z wykorzystaniem połączeń metaloorganicznych oraz kompleksów metali przejściowych (Ti(IV), Zr(IV), Mn(III), Pd(II)) oraz metali ziem rzadkich (Ce(III), Ce(IV), La(III)).
 

Zespół Fizykochemii Organicznej
dr hab. Katarzyna Ostrowska
spis pracowników

 

Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
prof. dr hab. Jacek Młynarski
spis pracowników

Główne kierunki badań

 1. Projektowanie nowych katalizatorów wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej; zastosowanie kompleksów żelaza w reakcjach tworzenia wiązań C-C i C-H.
 2. Asymetryczne reakcje w roztworach wodnych
 3. Naśladowanie reakcji enzymatycznych - zastosowanie organokatalizy do syntezy monosacharydów
 4. Stereokontrolowana synteza monosacharydów, glikozydów i związków bioaktywnych
 5. Stereoselektywna synteza alkoholi drugorzędowych i ich zastosowanie jako pomocników chiralnych
 6. Badania nad wspomaganym surfaktantami procesem hydrotermiczej sacharyfikacji celulozy