Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

27 maja 2021 - Seminarium Wydziałowe

Prelegent: Dr hab. Ireneusz Piwoński (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów)
Tytuł wykładu: "Połączenia ditlenku tytanu z nanostrukturami metalicznymi oraz tlenkiem grafenu do zastosowań fotokatalitycznych i analitycznych"
Termin: czwartek 27.05.2021, godz. 10:00
Lokalizacja: platforma MsTeams, kanał Seminarium Wydziałowe Wydział Chemii UJ.

Dostęp do kanału Seminarium Wydziałowe Wydział Chemii UJ jest możliwy poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a386eb16214834ee9a8f6f85075dbdaf0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a410393f-3464-479a-937a-cae5eb7a6417&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Zainteresowania naukowe i praca badawcza naszego gościa związane są z syntezą i charakterystyką zaawanasowanych materiałów i nanomateriałów na bazie modyfikowanego tlenku tytanu (materiały porowate, powłoki tlenkowe, kryształy fotoniczne, nanostruktury metaliczne) oraz z ich zastosowaniem w fotokatalizie.

Spotkanie zostanie uruchomione już o godzinie 9:30, tak by zapewnić możliwość swobodnego wejścia każdemu zainteresowanemu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Mamy też nadzieję, że po zakończeniu wykładu uda się stworzyć sposobność do rozmowy z naszym Gościem w mniej formalnej atmosferze, z udziałem osób najbardziej zainteresowanych jego osobą i badaniami.

Pliki do pobrania
pdf
Abstrakt
pdf
Biogram