Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Michał Woźniakiewicz
Nowoczesne podejścia badawcze do identyfikacji, oznaczania i charakterystyki substancji toksycznych i psychoaktywnych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Filip Zasada
Badania mechanistyczne reakcji katalitycznych z udziałem małych cząsteczek prowadzonych na nanokryształach tlenków o strukturze spineli metodami DFT i termodynamiki ab initio.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Leszek Zaraska
Opracowanie nowych metod otrzymywania nanostrukturalnych tlenków cyny i cynku o różnych morfologiach w procesie anodowego utleniania metali w kwasowych i zasadowych elektrolitach.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

09.05.2019
Dr Ewa Żesławska
Analiza struktur krystalicznych ligandów wybranych białek w aspekcie cech farmakoforów.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Obrona pracy doktorskiej

02.04.2019
Mgr Magdalena Procner
"Mechanistic studies on manganese(lll)porphyrin-catalysed degradation of organic pollutants by various oxidants"
więcej o Obrona pracy doktorskiej