Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

12.01.2021
mgr Jadwiga Szczygieł
"Wpływ funkcjonalizacji skrobi na procesy redukcji i sorpcji jonów chromu w środowisku wodnym oraz na jej stabilność termiczną"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.01.2021
mgr Ewelina Wiercigroch
"Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

14.10.2020
mgr Marcelina Radko
"Katalityczne utlenienie organicznych siarczków z użyciem H2O2 jako utleniacza"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.10.2020
mgr Aldona Kostuch
"Katalizatory reakcji redukcji tlenu oparte na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.09.2020
mgr Monika Hałat
"Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: od małych monomerów po złożone układy supramolekularne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej