Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Postępowanie habilitacyjne

Dr Monika Srebro-Hooper
Teoretyczna charakterystyka związków pomiędzy strukturą a właściwościami w wybranych układach molekularnych z ugrupowaniem helicenowym.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Marcin Andrzejak
Stany wzbudzone chromoforów organicznych w opisie jedno i wieloreferencyjnym- w kierunku wiarygodności przewidywań teoretycznych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Magdalena Kurdziel
Rola stabilnych rodników organicznych w procesach redoksowych zachodzących w materiałach pochodzenia roślinnego.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Paweł Stelmachowski
Optymalizacja właściwości elektronowych powierzchni materiałów tlenkowych i ich zastosowanie w katalizie heterogenicznej.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Dr Tomasz Uchacz
Charakterystyka właściwości fotofizycznych pochodnych pirazolu oraz ich wybrane zastosowania.
więcej o Postępowanie habilitacyjne