Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym

Praca w projekcie NCN SONATA 2019/35/D/ST5/03107 „Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym"
więcej o Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty (doktorant) do realizacji zadań z projektu Sonata

Projekt SONATA pt. „Synteza, struktura i własności polimolibdenianów modyfikowanych związkami organicznymi zawierającymi grupy karboksylowe
więcej o Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty (doktorant) do realizacji zadań z projektu Sonata

Stypendysta w projekcie OPUS

Kwazi-równowagowa termodesorpcja jako nowa metoda badania adsorpcji wody w porowatych polimerach koordynacyjnych oraz ich trwałości hydrotermalnej
więcej o Stypendysta w projekcie OPUS

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym (dwa etaty)

Projekt badawczy NCN OPUS18 „Sieci MOF o mieszanych łącznikach do chemosensorów z odpowiedzią fotoluminescencyjną i elektryczną” UMO-2019/35/B/ST5/01067
więcej o Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym (dwa etaty)

Konferencja Plastik 2020

Zdalna konferencja "Innowacyjne zarządzanie tworzywami sztucznymi - głos różnych grup interesariuszy"
więcej o Konferencja Plastik 2020