Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

SONATA BIS - stypendium dla doktoranta

Celem badań jest planowanie i konstrukcja nowych materiałów zbudowanych z rozgałęzionych kompleksów wielordzeniowych jonów metali d i f elektronowych w skali nanometrycznej. Oczekuje się, że uzyskane materiały będą wykazywać szereg ciekawych efektów opartych na (1) zróżnicowanym rozłożeniu gęstości spinowej, wewnętrznej anizotropii magnetycznej i lokalnego sprzężenia magnetycznego w wybranych szkieletach koordynacyjnych, jak również (2) na możliwości odwracalnego przełączania stanów magnetycznych i modyfikacji charakterystyk magnetycznych przez czynniki zewnętrzne (temperatura, promieniowanie, ciśnienie, chemisorpcja). Uzyskiwane materiały są przedmiotem badań fizykochemicznych z punktu widzenia szeroko pojmowanych materiałów przełączalnych, m.in. magnesów jednocząsteczkowych (ang. single molecule magnets SMM) oraz niskotemperaturowych chłodziw magnetycznych.
więcej o SONATA BIS - stypendium dla doktoranta

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

więcej o Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
więcej o Studia podyplomowe

Informacje o wynikach konkursu na stanowisko asystenta naukowego (typu post-doc) na Wydziale Chemii UJ.

więcej o Informacje o wynikach konkursu na stanowisko asystenta naukowego (typu post-doc) na Wydziale Chemii UJ.