Konferencja "X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage"

W dniu 14 maja 2014 r., na Wydziale Chemii UJ, miała miejsce uroczysta sesja naukowa pt. „Kryształy w nauce sztuce i życiu codziennym".  Była to sesja inaugurująca obrady międzynarodowej konferencji „X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage", która już po raz piąty organizowana jest w Krakowie.  

Konferencję honorowym patronatem objął J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zorganizowano ją w Międzynarodowym Roku Krystalografii i w roku Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W trakcie sesji na Wydziale Chemii UJ rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak wręczył profesorowi Henkowi Schenkowi z Uniwersytetu w Amsterdamie medal Plus Ratio Quam Vis w uznaniu jego zasług dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1 /image/image_gallery?uuid=0deaffd4-6c12-4c3e-9158-6305d40b503f&groupId=41638 690 460 2 16
2 /image/image_gallery?uuid=2f03fd3f-0b9a-42c4-90a0-e9059f099213&groupId=41638 690 460 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=679d69c0-6f1f-4361-b714-333be0772838&groupId=41638 690 460 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=94cc7367-3eca-4292-8fea-8dbc6936f1fb&groupId=41638 690 460 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=6d58235f-e974-40f0-a04b-6f810d4dc108&groupId=41638 690 460 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=dad7b1bc-8161-4776-a483-f3257359541b&groupId=41638 690 460 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=edc5b488-a60c-4550-b7b9-9615fad2cdbf&groupId=41638 690 460 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=58a9cf08-210a-4413-8344-78b90a4259b4&groupId=41638 690 460 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=abb7fdba-2ff3-4341-9184-7e7930d8075e&groupId=41638 690 460 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=d190b248-0787-4036-9c5f-8ba1426b9585&groupId=41638 690 460 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=9ed26b48-485f-43c2-8263-09628f8d2099&groupId=41638 690 460 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=a7c2e78e-3509-4d99-951d-26dd6c3ddbc4&groupId=41638 690 460 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=90ebfb85-8b7a-4650-9f2e-f69ba0558012&groupId=41638 690 460 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=fb483628-ce88-47bb-add0-cf2069ebf239&groupId=41638 690 460 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=fbfeac51-f97d-4df4-b776-3bd9912b8dba&groupId=41638 690 460 16 14