08.11.17
Polskie Towarzystwo Chemiczne - wykład

8 listopada 2017
godzina 17:00
sala A0-01a
Wydziale Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2

Dr hab. Grażyna Adamus, prof. PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

"Biopoliestry alifatyczne i ich syntetyczne analogi w ochronie zdrowia i środowiska"

Data opublikowania: 26.10.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch

Zgłoszenie seminarium - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!