Podręczniki akademickie

2016

 • A. Kołodziej, J. Łojewska, „ Strukturalne reaktory katalityczne w ochronie atmosfery: inżynieria i kataliza"
  Wydawnictwo Politechniki Opolskiej , Opole 2016
  ISBN: 978-83-65235-53-4

 • "Spektroskopia oscylacyjna od teorii do praktyki" pod red. Kamilli Małek
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  ISBN: 978-83-01-18826-9

 • K. Jurowski, K. Madej, W. Piekoszewski, „Zarys toksykologii żywności"
  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 2016
  ISBN:

Rok 2015

 • Jan Najbar, Zofia Stasicka, Andrzej M. Turek
  "Glosariusz terminologii fotokatalizy i katalizy radiacyjnej"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
  ISBN: 978-83-233-3867-3

Rok 2014

 • "Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej" T.1"Podsatwy chemii koordynacyjnej"
  pod red. Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońkieg, Kraków 2014
  ISBN: 978-83-233-3773-7
   
 • Artur Budzowski, Regina Gil, Katarzyna Zięba
  "Chemia surowców kosmetycznych - ćwiczenia labolatoryjne".
  Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.- Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014
  ISBN:978-83-7571-279-7
   
 • J.Najbar, A.M.Turek
  "Glosariusz terminologii fotochemicznej".
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
  ISBN:978-83-233-3615-0

Rok 2012

 • Paweł Kościelniak,Marek Trojanowicz
  "Analiza przepływowa : metody i zastosowania.T.3".
  Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012
  ISBN:978-83-233-3113-1

» Podręczniki wydane w latach 2006 - 2010

Rok 2010

 • A.Bielański
  "Podstawy chemii nieorganicznej"
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
  ISBN:978-83-01-16280-1
   
 • A. Kraj, A. Drabik, J. Silbering
  "Proteomika i metabolomika"
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010
  ISBN:978-83-235-0765-9

Rok 2009

 • J. Najbar, A. Turek
  "Fotochemia i spektroskopia optyczna:ćwiczenia labolatoryjne"
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków, 2009
  ISBN:978-83-01-15977-1

 • D. Zuba, A. Parczewski
  "Chemometria w nauce i praktyce"
  Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2009
  ISBN:978-83-87425-38-8

Rok 2008

 • A. Czarny, B. Kawałek, A. Kolasa, P.Milart, B. Rys, J. Wilamowski
  "Ćwiczenia labolatoryjne z chemii organicznej:zasady bezpieczeństwa, aparatura i techniki labolatoryjne"
  Grupa Wydawnicza Adamantan, Warszawa, 2008
  ISBN: 978-83-7350-082-2

 • P. Kościelniak, M. Trojanowicz
  "Analiza przepływowa : metody i zastosowania.2"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008 ISBN:978-83-233-2510-9

 • T. Siemieńska, K. Szczeponek, A. M. Turek, L. M. Proniewicz
  "Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008
  ISBN:978-83-233-2609-0

 • E. Szczepaniec-Cięciak, K. Łopata
  "Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego:Wspomnienia studentów i absolwentów"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008
  ISBN:978-83-233-2526-0

 • S. Zapotoczny, M. Grębosz, P. Kozyra
  Szkolny słownik- chemia
  Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2008
  ISBN:978-83-7435-698-5

Rok 2007

 • M. T. Pawlikowski
  "Wstęp do teoretycznej spektroskopii molekularnej-teoria grup"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007
  ISBN:978-83-233-2305-1

Rok 2006

 • P. Gorczyca, I. Maciejowska,J. Wilamowski
  "Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym. Praktyczny poradnik dla nauczyciela"
  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2006
  ISBN: 83-89786-59-1

 • E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli
  "Komplementarne metody badań przemian fazowych"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
  ISBN:83-233-2091-8

 • P. Suder, J. Silbering
  "Spektrometria mas"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
  ISBN:83-233-2151-5

 • P. Stepnowski, J. Wilamowski
  "Safety in Chemistry Laboratory - a practical guide for teachers"
  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2006
  ISBN:83-89786-48-6

» Podręczniki wydane w latach 2000 - 2005

Rok 2005

 • A. Czarny, B. Kawałek, A. Kolasa, P. Milart, B. Rys, J. Wilamowski
  "Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej. Zasady bezpieczeństwa, aparatura i techniki laboratoryjne"
  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2005
  ISBN 83-89786-47-8

 • J. Najbar
  "Glosariusz terminów stosowanych w fotochemii"
  Betagraf, Poznań, 2005
  ISBN:83-89936-10-0

 • P. Kościelniak, M. Trojanowicz
  "Analiza przepływowa : metody i zastosowania.1"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005
  ISBN:83-233-2093-4

 • P.Kozyra, B. Krajewska, A. Olech
  "Szybka powtórka z chemii przed maturą:egzaminy wstępne z chemii na Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie"
  Jagiellońskim 1994-2004 : testy i rozwiazania.
  Księgarnia Akademicka, Kraków, 2005
  ISBN:83-7188-826-0

 • Z. Stasicka, O. Achmatowicz
  "Kompenium terminologi chemicznej - zalecenia International Union of Pure and Applied Chemistry"
  ZamKor, Kraków, 2005
  ISBN : 83-88830-79-1

Rok 2003

 • D.Bielewicz,E.Bortel,E.Witek
  "Polimery amfoteryczne w zastosowaniu do płuczek wiertniczych"
  Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2003
  ISBN:83-89388-16-2

Rok 2002

 • A.Bielański
  "Podstawy chemii nieorganicznej"
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  ISBN:83-01-13654-5

 • P. Kościelniak, W. Piekoszewski
  "Chemia sądowa"
  Paweł Kościelniak, Wojciech Piekoszewski
  Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2002
  ISBN 83-87425-90-7

 • A. Michalak
  "PowerPoint dla chemików -  ćwiczenia"
  Wydawnictwo "MIKOM", Warszawa, 2002
  ISBN:83-7279-196-1
  ISBN:9788372791962

Rok 2001

 • A. Eilmes
  "Word dla chemików - ćwiczenia"
  Wydawnictwo "MIKOM", Warszawa, 2001
  ISBN:83-7279-183-X
  ISBN:9788372791832
 • K. Małek, L. M. Proniewicz
  "Wybrane metody spektroskopii i spektrometrii molekularnej w analizie strukturalnej"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001
  ISBN:83-233-2014-4

 • R. F. Nalewajski
  "Podstawy i meody chemii kwantowej-wykłady"
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  ISBN:83-01-13536-0

 • M. Pilch
  "Excel dla chemików - ćwiczenia"
  Wydawnictwo "MIKOM", Warszawa, 2001
  ISBN:83-7279-182-1
  ISBN:9788372791825

 • Z. Stasicka
  "Procesy fotochemiczne w środowisku"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001
  ISBN : 83-233-1456-X

 • G. Stochel, A. Drelinkiewicz, I. Maciejowska, J. Wilamowski, E. Kulig, G. Żak
  "Informator ECTS - chemia"
  Wydawnictwo Fall, Kraków, 2001
  ISBN: 83-86505-57-5

Rok 2000

 • T. Bieszczad, M. Boczar, D. Góralczyk, W. Jarzęba, A. M. Turek
  "Ćwiczenia labolatoryjne z chemii fizycznej"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000
  ISBN:83-233-1393-8

 • E.Bortel,D.Bielewicz
  "Polimery w technologi płuczek wiertniczych"
  Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2000
  ISBN:83-88408-81-X

 • M. Najbar
  "Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000
  ISBN:83-233-1435-7

 • A. Reizer
  "Ćwiczenia labolatoryjne z chemii i analizy jakościowej"
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000
  ISBN:83-233-1372-5