XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemicznych

połaczone z konferencją "Chemistry - a New Opening"
 

 

22 do 24 czerwca 2017
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Czwartek, 22 czerwca 2017

12:00 -14:30 lunch - Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP)

13:15 - 14:15 zwiedzanie nowej siedziby Wydziału Chemii UJ (dla zainteresowanych)

14:30 -19:00 XXVII Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAIS)

• Prezentacja Fundacji Humboldta (R. Grossmann)

• Jak powstawała nowa siedziba Wydziału Chemii UJ; podsumowanie KNOW
(G. Stochel, Z. Sojka)

• Kulisy reformy systemu szkolnictwa wyższego (J. Górniak)

• Sprawy dydaktyczne (A. Eilmes, M. Próchnicka)

kawa

• O zjeździe PTChem w Krakowie w 2018 roku (J. Błażejowski, E. Witek)

• W oczekiwaniu na wyniki kategoryzacji (Z. Kąkol; KEJN)

• Nowości z CK (Z. Florjańczyk)

• Jak wyceniać diamenty, czyli o Diamentowym Grancie (W. Macyk)

• Hydepark

19:30 - Grill w Przegorzałach

Piątek, 23.6.2017