Wybór miejsca zakwaterowania i rezerwację pozostawiamy uczestnikom do samodzielnej decyzji.