Koszt uczestnictwa

Opłata konferencyjna obejmuje przerwy kawowe, obiadowe,
materiały konferencyjne.
  Opłata konferencyjna (w PLN)
Pracownik naukowy 250
Student 170


Opłatę konferencyjną proszę przesyłać do dnia 25 listopada 2016 na konto:

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
PKO S.A. Oddział w Krakowie
IBAN: 18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
BIC: PKOPPLPW
z dopiskiem: IIIofcn