Komitet Organizacyjny

  • Zbigniew Sojka - Przewodniczący

  • Czesław Rudowicz - Przewodniczący PG-EMR/EPR

  • Piotr Pietrzyk - Sekretarz

  • Martyna Elas

  • Ryszard Gurbiel

  • Krzysztof Kruczała

  • Józef Mościcki

  • Katarzyna Podolska-Serafin

Kontakt