Suspensions – designing, synthesis, properties, application (SUSPENS)

Termin: 25.09.2015 r.
Miejsce: Wydział Chemii, ul. Ingardena 3

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach Suspensions – designing, synthesis, properties, application (SUSPENS), które odbędą się 25 września 2015 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem spotkania jest wzmocnienie współpracy i integracja tematów badawczych jednostek uczestniczących w projekcie. Spotkanie to także doskonała okazja dla studentów i doktorantów do rozszerzenia wiedzy z zakresu układów zdyspergowanych.

Rejestracja (do 07.09.2015 r.) i dodatkowe informacje: szydlowska@chemia.uj.edu.pl, kwolek@chemia.uj.edu.pl

Program:

10.00 - 11.00 prof. Andreas Taubert (University of Potsdam)

"Biomimetic calcium phosphate mineralization - focus on surfaces and interfaces"

11.00 - 12.00 prof. Zbigniew Adamczyk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

"Protein adsorption phenomena - quest for unified approach"

12.00 - 12.30 przerwa kawowa

12.30 - 12.50 dr hab. Mariusz Kępczyński (Wydział Chemii UJ)

"Stabilized liposomes as drug couriers"

12.50 - 13.10 dr Magdalena Wytrwał (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Wydział Chemii UJ)

"Interactions of serum with polyelectrolyte-stabilized liposomes"

13.10 - 13.30 mgr Marta Kujda (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

"Physicochemical characteristics of albumin dimer and its monolayers"

13.30 - 14.30 obiad

14.30 - 17.00 sesja posterowa

Projekt realizowany jest w ramach akcji FOKUS, organizowanej przez jednostki konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość".

Data opublikowania: 12.06.2015
Osoba publikująca: Mariusz Pilch

Zgłoszenie seminarium - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!