Tematyka naukowa

 • Nowoczesne techniki EMR (HF EPR, FT-EPR, EPRI)
   

 • Modelowanie kwantowo-chemiczne w spektroskopii EMR i symulacja widm
   

 • Elektronowy rezonans magnetyczny w fizyce, chemii i w badaniach materiałowych
   

 • Elektronowy rezonans magnetyczny w biologii i medycynie
   

 • Nowe rozwiązania aparaturowe i techniki pomiarowe EMR