Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia Medyczna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja - Chemia Medyczna

Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą informacją

  • Grupa 1
    • chemia (waga 1)
  • Grupa 2
    • biologia (waga 1)
    • fizyka (waga 1)
    • matematyka (waga 1)

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:
1 przedmiot z grupy 1
1 przedmiot z grupy 2
podzieloną przez 2 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 

Opis kierunku.