Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

03.12.2019
Mgr Damian Chlebda
"Rozwój i zastosowanie metod in situ i operando spektroskopii molekularnej i mikroskopii sił atomowych do badań katalizatorów tlenkowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.10.2019
Mgr Joanna Kapusta-Kołodziej
"Badanie procesu syntezy nanoporowatego tlenku tytanu (Ti02) na drodze elektrochemicznego utleniania w aspekcie jego wykorzystania jako potencjalnego materiału o aktywności fotoelektrochemicznej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.10.2019
Mgr inż. Michał Pacia
"Aktywacja cząsteczek 02, H20 l H202 w procesach fotoindukowanego przeniesienia elektronu"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.10.2019
Mgr Anna Brudzisz
"Wykorzystanie anodowych membran tlenku glinu uzyskiwanych na drodze szoku potencjałowego do otrzymywania nanostrukturalnych elektrod Ag oraz AgPd mających zastosowanie w redukcji halogenków alifatycznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

23.09.2019
Mgr Katarzyna Rzęsikowska
"Conformational and methodological aspects of selected GPCRs' molecular docking studies for improvement of computer-aided drug design"
Read More o Obrona pracy doktorskiej