Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Mgr Michał Magott laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, prowadzącym innowacyjne badania naukowe udokumentowane dorobkiem o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Wśród laureatów znalazł się pan mgr Michał Magott, doktorant w Zespole Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Wydziału Chemii UJ.

Szef resortu nauki wyłonił stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium może być przyznane osobom, które w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadały status młodego naukowca - są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie uzyskały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Granty zostały przyznane na wnioskowany okres (maksymalnie 36 miesięcy). W roku 2020 stypendium otrzyma 18 wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji

 

MGN