Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Badacze z Wydziału Chemii UJ wyróżnieni przez Organic Chemistry Portal

Wyniki badań zaprezentowane w publikacji pt. Total synthesis of pipecolic acid and 1-C-alkyl 1,5-iminopentitol derivatives by way of stereoselective aldol reactions from (S)-isoserinal, która ukazała się w Organic & Biomolecular Chemistry, a jej pierwszym autorem jest dr Sebastian Baś z Wydziału Chemii UJ, zostały zauważone przez międzynarodowe środowisko chemików organików.

Pracę tę zacytował Organic Chemistry Portal - znacząca ogólnodostępna baza wiedzy i wydarzeń związanych z chemią organiczną (https://www.organic-chemistry.org/Highlights/2019/25February.shtm ).

Opisane w publikacji badania prowadzono we współpracy polsko-francuskiej. Można ją znaleźć pod adresem: https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/OB/C7OB02797D#!divAbstract.

Wszystkim autorom, a szczególnie młodym uczonym z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie gratulujemy!

ARL